• Home
  • LDS.org
  • Нэвтрүүлэг болон хаягууд

CES Devotionals

 
READWatchListenPrintDownload

 
Ариун Сүнсний үгээр илэрхийлэхийн аргагүй бэлэгАхлагч Жэй Э.ЖэнсэнҮзэхСонсох 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Юу ч хийж байсан өөрт оногдсоноо хичээн гүйцэтгэ: Жинхэнэ дүр төрхийг чинь нуух баг зүүхээс зайлсхийАхлагч Квинтин Л.КүкҮзэхСонсох
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Ариун төгөлд зогсАхлагч Марлин К.ЖэнсэнҮзэхСонсох 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Израил, Израил, Бурхан дуудаж байна,Ахлагч Жэффри Р.ХолландҮзэхСонсох
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Бид аз жаргалынхаа уран барилгачидБишоп Жэралд КоосҮзэхСонсох
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио