CES Devotionals

 
READWatchListenPrintDownload

 
Ang Hindi Masambit na Kaloob na Espiritu SantoElder Jay E. JensenPanoorinPakinggan
Download
close

I-download

 

Video

Audio

What E’er Thou Art, Act Well Thy Part: Avoid Wearing Masks That Hide IdentityElder Quentin L. CookPanoorinPakinggan
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Tumayo sa Sagradong KakahuyanElder Marlin K. JensenPanoorinPakinggan
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Israel, Diyos ay TumatawagElder Jeffrey R. HollandPanoorinPakinggan
Download
close

I-download

 

Video

Audio

We Are the Architects of Our Own Happiness [Tayo ang Arkitekto ng Sarili Nating Kaligayahan]Bishop Gérald CausséPanoorinPakinggan 
Download
close

I-download

 

Video

Audio