• Home
  • LDS.org
  • Հեռարձակումներ և ուղերձներ

ԵԿՀ հավաքներ

 
ԿարդալԴիտելԲեռնավորել

Սուրբ Հոգու անասելի պարգևըԵրեց Ջեյ Ե. ՋենսենԴիտել
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Ինչ էլ որ լինեք, ձեր մասը լավ կատարեք. խուսափեք դիմակներ կրելուց, որոնք թաքցնում են ձեր ինքնությունը:Երեց Քվենթին Լ. ՔուքԴիտել
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Կանգնեք Սրբազան պուրակումԵրեց Մարլին Կ. ՋենսենԴիտել
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Իսրայել, Իսրայել, Աստված կանչում էԵրեց Ջեֆրի Ռ. ՀոլլանդԴիտել
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Մենք ենք մեր երջանկության ճարտարապետներըԵպիսկոպոս Ջեռալդ ԿոսեԴիտել
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո