• Home
  • LDS.org
  • Нэвтрүүлэг болон хаягууд

СБС-ийн онцгой цугларалтууд

 
УНШИХҮзэхТатах

Ариун Сүнсний үгээр илэрхийлэхийн аргагүй бэлэгАхлагч Жэй Э.ЖэнсэнҮзэх
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Юу ч хийж байсан өөрт оногдсоноо хичээн гүйцэтгэ: Жинхэнэ дүр төрхийг чинь нуух баг зүүхээс зайлсхийАхлагч Квинтин Л.КүкҮзэх
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Ариун төгөлд зогсАхлагч Марлин К.ЖэнсэнҮзэх
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Израил, Израил, Бурхан дуудаж байна,Ахлагч Жэффри Р.ХолландҮзэх
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Бид аз жаргалынхаа уран барилгачидБишоп Жэралд КоссэйҮзэх
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио