การให้ข้อคิดทางวิญญาณซีอีเอส

 
อ่านรับชมดาวน์โหลด

ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งไม่อาจพูดถึงได้เอ็ลเดอร์เจย์ อี. เจนเซ็นรับชม
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ไม่ว่าท่านเป็นใคร จงทำส่วนของท่านให้ดี: หลีกเลี่ยงการสวมหน้ากากเพื่อซ่อนอัตลักษณ์เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุกรับชม
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ยืนในป่าศักดิ์สิทธิ์เอ็ลเดอร์มาร์ลิน เค. เจนเซ็นรับชม
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

อิสเร็ล อิสเร็ล พระเป็นเจ้าเรียกเอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์รับชม
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เราคือผู้ออกแบบความสุขของเราเองอธิการเจราลด์ คอสเซรับชม
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง