CES Devotionals

 
LEXOShikoShkarko

Ç’është e Vërteta?Presidenti Diter F. Uhtdorf 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

A e Kam Ndier Dorën e Perëndisë në Jetën Time?Suzan K. Bednar 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

CES Devotional March 2013Sesioni i Plotë 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Profeti Ynë: Tomas S. MonsonElder William R. Walker 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Rini e Lindjes Fisnike: Çfarë do të Zgjidhni?Plaku Rasëll M. Nelson 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Veten do t’ia Jap AtijRussell T. Osguthorpe 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

That We Might “Not . . . Shrink” (Doctrine and Covenants 19:18)Plaku Dejvid A. BednarShiko
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri