CES Devotionals

 
LEXOShikoShkarko

Ç’është e Vërteta?Presidenti Diter F. UhtdorfShiko
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

A e Kam Ndier Dorën e Perëndisë në Jetën Time?Suzan K. BednarShiko
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

CES Devotional March 2013Sesioni i PlotëShiko
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Profeti Ynë: Tomas S. MonsonElder William R. WalkerShiko
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Rini e Lindjes Fisnike: Çfarë do të Zgjidhni?Plaku Rasëll M. NelsonShiko
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Veten do t’ia Jap AtijRussell T. OsguthorpeShiko
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Para Que “Não (…) [Recuemos]” (D&C 19:18)Plaku Dejvid A. BednarShiko
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri