CES Devotionals

 
READWatchListenPrintDownload

 
Ç’është e Vërteta?Presidenti Diter F. UhtdorfShikoDëgjo
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Që të “Mos … Mpakem[i]” (DeB 19:18)Plaku Dejvid A. BednarShikoDëgjo
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

A e Kam Ndier Dorën e Perëndisë në Jetën Time?Suzan K. Bednar  
Profeti Ynë: Tomas S. MonsonElder William R. WalkerShikoDëgjo
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Rini e Lindjes Fisnike: Çfarë do të Zgjidhni?Plaku Rasëll M. NelsonShikoDëgjo
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Veten do t’ia Jap AtijRussell T. OsguthorpeShikoDëgjo
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri