CES Devotionals

 
READWatchListenPrintDownload

 
Vad är sanning?President Dieter F. UchtdorfSeLyssna
Download
close

Hämta

 

Video

Ljud

Så att vi ”inte [skall] … rygga” (L&F 19:18)Äldste David A. BednarSeLyssna
Download
close

Hämta

 

Video

Ljud

Har jag sett Guds hand i mitt liv?Susan K Bednar  
Vår profet: Thomas S. MonsonElder William R. WalkerSeLyssna
Download
close

Hämta

 

Video

Ljud

Ungdom av ädel härkomst: Vad ska du välja?Äldste Russell M. NelsonSeLyssna 
Download
close

Hämta

 

Video

Ljud

Jag ger mig själv till honomRussell T. OsguthorpeSeLyssna
Download
close

Hämta

 

Video

Ljud