• Home
  • LDS.org
  • Հեռարձակումներ և ուղերձներ

ԵԿՀ հավաքներ

 
ԿարդալԴիտելՏպելԲեռնավորել

 
Ի՞նչ է ճշմարտությունըՆախագահ Դիտեր Ֆ․ ՈւխդորֆԴիտել
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեսե՞լ եմ արդյոք Աստծո ձեռքն իմ կյանքում:Սյուզան Կ. ԲեդնարԴիտել 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

CES Devotional March 2013Ամբողջ նիստըԴիտել 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Մեր մարգարե՝ Թոմաս Ս. ՄոնսոնըԵրեց Վիլիամ Ռ. ՎոքերԴիտել
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Ազնվական ծագումով երիտասարդներ. Ի՞նչ կընտրեք դուք:Երեց Ռասսել Մ. ՆելսոնԴիտել 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Ես կհանձնեմ ինձ ՆրանՌասսել Տ. ՕսգութորփԴիտել
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

That We Might “Not . . . Shrink” (Doctrine and Covenants 19:18)Երեց Դեյվիդ Ա. ԲեդնարԴիտել 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո