• Home
  • LDS.org
  • Buổi Phát Sóng và Các Bài Nói Chuyện

Các Buổi Họp Đặc Biệt Devotional HTGDCGH

 
ĐỌCXemTải xuống

Lẽ Thật Là Gì?Chủ Tịch Dieter F. UchtdorfXem
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Tôi Có Thấy Bàn Tay của Thượng Đế trong Cuộc Sống của Mình Không?Susan K. BednarXem
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

CES Devotional March 2013Toàn Bộ Phiên HọpXem
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Vị Tiên Tri của Chúng Ta: Thomas S. MonsonAnh Cả William R. WalkerXem
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Giới Trẻ với Quyền Thừa Kế Cao Quý: Các Em Sẽ Chọn Điều Gì?Anh Cả Russell M. NelsonXem
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Tôi Sẽ Tự Hiến Dâng lên NgàiRussell T. OsguthorpeXem
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Để Chúng Ta Có Thể “Không … Co Rúm” (GLGƯ 19:18)Anh Cả David A. BednarXem
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh