• Home
  • LDS.org
  • Buổi Phát Sóng và Các Bài Nói Chuyện

Các Buổi Họp Đặc Biệt Devotional HTGDCGH

 
ĐỌCXemInTải xuống

 
Lẽ Thật Là Gì?Chủ Tịch Dieter F. UchtdorfXem
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Để Chúng Ta Có Thể “Không … Co Rúm” (GLGƯ 19:18)Anh Cả David A. BednarXem
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Tôi Có Thấy Bàn Tay của Thượng Đế trong Cuộc Sống của Mình Không?Susan K. Bednar 
Vị Tiên Tri của Chúng Ta: Thomas S. MonsonElder William R. WalkerXem
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Giới Trẻ với Quyền Thừa Kế Cao Quý: Các Em Sẽ Chọn Điều Gì?Anh Cả Russell M. NelsonXem 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Tôi Sẽ Tự Hiến Dâng lên NgàiRussell T. OsguthorpeXem
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh