• Home
  • LDS.org
  • Buổi Phát Sóng và Các Bài Nói Chuyện

CES Devotionals

 
READWatchListenPrintDownload

 
Kế Hoạch của Giáo Hội của Đấng Ky Tô Là Gì?Anh Cả Tad R. CallisterXemLắng nghe
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Chuẩn Bị Lòng Chúng Ta để Lắng Nghe Tiếng Nói của Thánh LinhLinda K. BurtonXemLắng nghe
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Hãy Yên Tâm và Hiểu Rằng Ta Là Thượng ĐếAnh Cả M. Russell BallardXemLắng nghe
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Saving Your LifeAnh Cả D. Tood ChristoffersonXemLắng nghe 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Thông BáoAnh Cả Paul V. JohnsonXem 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Tìm Đâu Cho Thấy một Nền Vững VàngAnh Cả Donald L. HallstromXemLắng nghe
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Click Here to find CES Memes Archive