• Home
  • LDS.org
  • Buổi Phát Sóng và Các Bài Nói Chuyện

CES Devotionals

 
ĐỌCXemInTải xuống

 
Kế Hoạch của Giáo Hội của Đấng Ky Tô Là Gì?Anh Cả Tad R. CallisterXem 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Chuẩn Bị Lòng Chúng Ta để Lắng Nghe Tiếng Nói của Thánh LinhLinda K. BurtonXem 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Hãy Yên Tâm và Hiểu Rằng Ta Là Thượng ĐếAnh Cả M. Russell BallardXem 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Cứu Sự Sống MìnhAnh Cả D. Todd ChristoffersonXem 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Thông BáoAnh Cả Paul V. JohnsonXem 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Tìm Đâu Cho Thấy một Nền Vững VàngAnh Cả Donald L. HallstromXem 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh