• Home
  • LDS.org
  • Buổi Phát Sóng và Các Bài Nói Chuyện

CES Devotionals

 
ĐỌCXemTải xuống

Kế Hoạch của Giáo Hội của Đấng Ky Tô Là Gì?Anh Cả Tad R. CallisterXem
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Chuẩn Bị Lòng Chúng Ta để Lắng Nghe Tiếng Nói của Thánh LinhLinda K. BurtonXem
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Hãy Yên Tâm và Hiểu Rằng Ta Là Thượng ĐếAnh Cả M. Russell BallardXem
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Cứu Sự Sống MìnhAnh Cả D. Todd ChristoffersonXem
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Thông BáoAnh Cả Paul V. JohnsonXem
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Tìm Đâu Cho Thấy một Nền Vững VàngAnh Cả Donald L. HallstromXem
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh