• Home
  • LDS.org
  • Нэвтрүүлэг болон хаягууд

2013 Christmas Devotional

 
READWatchListenPrintDownload

Entire Meeting

ҮзэхСонсох 
Download
close

Download

Video

Audio

Joy to the WorldМормон Табернеклийн найрал дуучид   
Христийн мэндэлсний баярын жинхэнэ баяр баясгаланЕрөнхийлөгч Томас С.МонсонҮзэхСонсох
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Christmas Bells Are RingingМормон Табернеклийн найрал дуучид   
Дараа нь юу болсон бэ?Рөүзмэри М.ВиксомҮзэхСонсох
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Away in a MangerМормон Табернеклийн найрал дуучид   
Алдар нь Бурханд байх болтугайАхлагч Роналд А.РасбандҮзэхСонсох
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Far, Far Away on Judea's PlainsМормон Табернеклийн найрал дуучид   
Аврагч Есүс—Бидний Энх амгалангийн ХанхүүАхлагч Рассэл М.НэлсонҮзэхСонсох
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Амгалан шөнөЦугларагсад