2013 Christmas Devotional

 
READWatchListenPrintDownload

Sauniga Atoa

MaimoaFaalogo 
Download
close

Download

Video

Audio

Le Lalolagi ia FiafiaAufaipese a le Tapeneko   
O Le Olioli Moni o le KerisimasiPeresitene Thomas S. MonsonMaimoaFaalogo
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Christmas Bells Are RingingAufaipese a le Tapeneko   
O Le A Le Isi Mea Na Tupu?Rosemary M. WixomMaimoaFaalogo
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Away in a MangerAufaipese a le Tapeneko   
O Le Viiga i le AtuaElder Ronald A. RasbandMaimoaFaalogo
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Far, Far Away on Judea's PlainsAufaipese a le Tapeneko   
Jesus the Christ—Our Prince of PeaceElder Russell M. NelsonMaimoaFaalogo 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Po Filemu!Faapotopotoga