Devosyon Nwèl 2013 Premye Prezidans lan

 
LIGadeTelechaje

Entire Meeting

Gade
Download
close

Telechaje

 

Videyo

Odyo

Oh, quel bonheur! Jésus viendra!Kè Tabènak Mòmon an 
The Real Joy of ChristmasPrezidan Thomas S. MonsonGade
Download
close

Telechaje

 

Videyo

Odyo

Christmas Bells Are RingingKè Tabènak Mòmon an 
What Happened Next?Rosemary M. WixomGade
Download
close

Telechaje

 

Videyo

Odyo

Away in a MangerKè Tabènak Mòmon an 
Glory to GodÈldè Ronald A. RasbandGade
Download
close

Telechaje

 

Videyo

Odyo

Far, Far Away on Judea's PlainsKè Tabènak Mòmon an 
Jesus the Christ—Our Prince of PeaceÈldè Russell M. NelsonGade
Download
close

Telechaje

 

Videyo

Odyo

Douce nuit! Sainte nuit!Kongregasyon