Devosyon Nwèl 2013 Premye Prezidans lan

 
LIGadeEnprimeTelechaje

Entire Meeting

Gade 
Download
close

Telechaje

 

Videyo

Odyo

Oh, quel bonheur! Jésus viendra!Kè Tabènak Mòmon an  
The Real Joy of ChristmasPrezidan Thomas S. MonsonGade 
Download
close

Telechaje

 

Videyo

Odyo

Christmas Bells Are RingingKè Tabènak Mòmon an  
What Happened Next?Rosemary M. WixomGade 
Download
close

Telechaje

 

Videyo

Odyo

Away in a MangerKè Tabènak Mòmon an  
Glory to GodÈldè Ronald A. RasbandGade 
Download
close

Telechaje

 

Videyo

Odyo

Far, Far Away on Judea's PlainsKè Tabènak Mòmon an  
Jesus the Christ—Our Prince of PeaceÈldè Russell M. NelsonGade 
Download
close

Telechaje

 

Videyo

Odyo

Douce nuit! Sainte nuit!Kongregasyon