• Home
  • LDS.org
  • Нэвтрүүлэг болон хаягууд

Христийн мэндэлсний баярт зориулсан Тэргүүн Зөвлөлийн 2013 оны онцгой цугларалт

 
УНШИХҮзэхХэвлэхТатах

Entire Meeting

Үзэх 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Joy to the WorldМормон Табернеклийн найрал дуучид  
Христийн мэндэлсний баярын жинхэнэ баяр баясгаланЕрөнхийлөгч Томас С.МонсонҮзэх
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Christmas Bells Are RingingМормон Табернеклийн найрал дуучид  
Дараа нь юу болсон бэ?Рөүзмэри М.ВиксомҮзэх
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Away in a MangerМормон Табернеклийн найрал дуучид  
Алдар нь Бурханд байх болтугайАхлагч Роналд А.РасбандҮзэх
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Far, Far Away on Judea's PlainsМормон Табернеклийн найрал дуучид  
Аврагч Есүс—Бидний Энх амгалангийн ХанхүүАхлагч Рассэл М.НэлсонҮзэх
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Амгалан шөнөЦугларагсад