Pureraa Noela a te Peresideniraa Matamua no 2013

 
TAI‘OMataʻitaʻiFaauta uira mai

Entire Meeting

Mataʻitaʻi
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Ua tae mai te Mesiapŭpŭ Himene a te Fare MenemeneMataʻitaʻi
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

The Real Joy of ChristmasPeresideni Thomas S. MonsonMataʻitaʻi
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Christmas Bells Are Ringingpŭpŭ Himene a te Fare MenemeneMataʻitaʻi
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

What Happened Next?Rosemary M. WixomMataʻitaʻi
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Away in a Mangerpŭpŭ Himene a te Fare MenemeneMataʻitaʻi
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Glory to GodElder Ronald A. RasbandMataʻitaʻi
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Far, Far Away on Judea's Plainspŭpŭ Himene a te Fare MenemeneMataʻitaʻi
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Jesus the Christ—Our Prince of PeaceElder Russell M. NelsonMataʻitaʻi
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Pô Mo‘a, Pô MărûAmuiraaMataʻitaʻi
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo