Pureraa Noela a te Peresideniraa Matamua no 2013

 
TAI‘OMataʻitaʻiFaauta uira mai

Entire Meeting

Mataʻitaʻi
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Ua tae mai te MesiaPŭpŭ Himene no te Fare Menemene 
The Real Joy of ChristmasPeresideni Thomas S. MonsonMataʻitaʻi
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Christmas Bells Are RingingPŭpŭ Himene no te Fare Menemene 
What Happened Next?Rosemary M. WixomMataʻitaʻi
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Away in a MangerPŭpŭ Himene no te Fare Menemene 
Glory to GodElder Ronald A. RasbandMataʻitaʻi
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Far, Far Away on Judea's PlainsPŭpŭ Himene no te Fare Menemene 
Jesus the Christ—Our Prince of PeaceElder Russell M. NelsonMataʻitaʻi
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Pô Mo‘a, Pô MărûAmuiraa