Pureraa Noela a te Peresideniraa Matamua no 2013

 
TAI‘OMataʻitaʻiFaarooNene‘iFaauta uira mai

Entire Meeting

MataʻitaʻiFaaroo 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Ua tae mai te MesiaPŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
The Real Joy of ChristmasPeresideni Thomas S. MonsonMataʻitaʻiFaaroo 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Christmas Bells Are RingingPŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
What Happened Next?Rosemary M. WixomMataʻitaʻiFaaroo 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Away in a MangerPŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Glory to GodElder Ronald A. RasbandMataʻitaʻiFaaroo 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Far, Far Away on Judea's PlainsPŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Jesus the Christ—Our Prince of PeaceElder Russell M. NelsonMataʻitaʻiFaaroo 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Pô Mo‘a, Pô MărûAmuiraa