Pureraa Noela a te Peresideniraa Matamua no 2013

 
TAI‘OMataʻitaʻiNene‘iFaauta uira mai

Entire Meeting

Mataʻitaʻi 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Ua tae mai te MesiaPŭpŭ Himene no te Fare Menemene  
The Real Joy of ChristmasPeresideni Thomas S. MonsonMataʻitaʻi 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Christmas Bells Are RingingPŭpŭ Himene no te Fare Menemene  
What Happened Next?Rosemary M. WixomMataʻitaʻi 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Away in a MangerPŭpŭ Himene no te Fare Menemene  
Glory to GodElder Ronald A. RasbandMataʻitaʻi 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Far, Far Away on Judea's PlainsPŭpŭ Himene no te Fare Menemene  
Jesus the Christ—Our Prince of PeaceElder Russell M. NelsonMataʻitaʻi 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Pô Mo‘a, Pô MărûAmuiraa