การประชุมให้ข้อคิดทางวิญญาณจากฝ่ายประธานสูงสุดเนื่องในเทศกาลคริสต์มาส 2013

 
อ่านรับชมดาวน์โหลด

ทั้งการประชุม

รับชม
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Joy to the Worldคณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล 
The Real Joy of Christmasประธานโธมัส เอส. มอนสันรับชม
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Christmas Bells Are Ringingคณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล 
What Happened Next?โรสแมรี เอ็ม. วิกซอมรับชม
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Away in a Mangerคณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล 
Glory to Godเอ็ลเดอร์โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์รับชม
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Far, Far Away on Judea's Plainsคณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล 
Jesus the Christ—Our Prince of Peaceเอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันรับชม
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ราตรีสงัดที่ประชุม