• Home
  • LDS.org
  • Нэвтрүүлэг болон хаягууд

Тэргүүн Зөвлөлийн 2016 оны Христийн мэндэлсний баярын онцгой цугларалт

 
УНШИХҮзэхТатах

Entire Meeting

Үзэх
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Oh, Come, All Ye FaithfulМормон Табернеклийн найрал дуучидҮзэх
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

АрванхоёрАхлагч Даллин Х.ӨүксҮзэх
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

And the Glory of the Lord, from MessiahМормон Табернеклийн найрал дуучидҮзэх
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Христийн мэндэлсний баярын түүхийн бүрэн байдалАхлагч Крэг К.КристэнсэнҮзэх
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Whence Is That Goodly Fragrance Flowing?Мормон Табернеклийн найрал дуучидҮзэх
Ариун Сүнсний бэлэгDouglas D. HolmesҮзэх
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Wexford CarolМормон Табернеклийн найрал дуучидҮзэх
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Амар амгалангийн бэлэгЕрөнхийлөгч Хэнри Б.АйрингҮзэх
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Амгалан шөнөЦугларагсадҮзэх
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио