Usa ka Gabii uban ni Elder Dallin H. Oaks

 
BASATan-awI-printDownload

 
An Evening with Elder M. Russell BallardTan-aw 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang mga Magtutudlo Naggikan sa DiosKim B. ClarkTan-aw
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang mga Oportunidad ug Responsibilidad sa mga Magtutudlo sa CES sa Ika-21 nga SigloM. Russell BallardTan-aw
Download
close

I-download

 

Video

Audio