• Home
  • LDS.org
  • Нэвтрүүлэг болон хаягууд

Ахлагч Даллин Х.Өүкстэй хамт нэг үдэш

 
УНШИХҮзэхХэвлэхТатах

Entire Meeting

Үзэх 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Тэрээр зүрх сэтгэлдээ тунгаахдааАхлагч Даллин Х.ӨүксҮзэх
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Өөрчлөлтөнд зохистойгоор хариулах ньElder Paul V. JohnsonҮзэх
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио