• Home
  • LDS.org
  • Нэвтрүүлэг болон хаягууд

Ахлагч Даллин Х.Өүкстэй хамт нэг үдэш

 
УНШИХҮзэхХэвлэхТатах

 
Evening with Elder Dallin H. OaksҮзэх 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Тэрээр зүрх сэтгэлдээ тунгаахдааАхлагч Даллин Х.ӨүксҮзэх 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Өөрчлөлтөнд зохистойгоор хариулах ньАхлагч Пол В.ЖонсонҮзэх 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио