O Se Faasauga ma Elder Dallin H. Oaks

 
FAITAUMaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga Atoa

MaimoaFaalogo 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

E Pei Ona Manatu o Ia i Lona Loto Elder Dallin H. OaksMaimoaFaalogo
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Tali atu ma le Talafeagai i SuigaElder Paul V. JohnsonMaimoaFaalogo
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio