• Home
  • LDS.org
  • ការ​ចាក់ផ្សាយ និង សុន្ទរកថា​នានា

An Evening with a General Authority

 
អានមើលទាញយក

ការប្រជុំ​ទាំង​មូល

មើល
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ចូរ​រៀន​នឹង​ខ្ញុំ​ចុះអែលឌើរ គីម ប៊ី ក្លាកមើល
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

សេចក្ដីជំនឿ​យូរអង្វែងអែលឌើរ ឌី ថត គ្រីស្តូហ្វឺសិនមើល
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង