Fivoriamben’ny Fikambanana Ifanampiana Maneran-tany taona 2013

 
HAMAKYHijeryHisintona

Entire Meeting

Hijery
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Ry MpanavotraNy daholobe 
Ny Hery sy Fifaliana ary Fitiavana avy amin’ny Fitandremana ny FanekempihavananaLinda K. BurtonHijery
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Rindra natao tamin’ny ampahan’ny fihirana maromaro hiraina misesyRelief Society Choir from the Provo Missionary Training Center 
Misy antony lehibe hifaliantsikaCarole M. StephensHijery
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Takio ireo Fitahian’ny FanekempihavananaoLinda S. ReevesHijery
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

I'll Go Where You Want Me to GoNy daholobe 
Fivoriamben’ny Fikambanana Ifanampiana Maneran-tanyFiloha Thomas S. MonsonHijery
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Ah, donne-moi PèreRelief Society Choir from the Provo Missionary Training Center