• Home
  • LDS.org
  • Нэвтрүүлэг болон хаягууд

Халамжийн Нийгэмлэгийн 2013 оны ерөнхий хуралдаан

 
УНШИХҮзэхХэвлэхТатах

Entire Meeting

Үзэх 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Израилын ЦагаатгагчЦугларагсад  
Гэрээгээ сахиснаар ирэх хүч чадал, баяр баясал мөн хайрЛинда К.БөртонҮзэх
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Найруулсан дуулалRelief Society Choir from the Provo Missionary Training Center  
Бидэнд баярлах агуу шалтгаан буйКарол М.СтепенсҮзэх
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Гэрээний адислалуудаа өөрийн болгоЛинда С.РийвсҮзэх
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

I'll Go Where You Want Me to GoЦугларагсад  
Халамжийн Нийгэмлэгийн ерөнхий хуралдаанЕрөнхийлөгч Томас С.МонсонҮзэх
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

More Holiness Give MeRelief Society Choir from the Provo Missionary Training Center