Putuputuraa rahi na te Sotaiete Tauturu no 2013

 
TAI‘OMataʻitaʻiFaauta uira mai

Entire Meeting

Mataʻitaʻi
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te Hiti Mai Nei te MahanaRelief Society Choir from Stakes in Saratoga Springs and Eagle Mountain 
Ta’u e hinaaro nei ia ite ta’u mau mootua tamahine (e mau mootua tamaroa) no ni‘a i te Sotaiete TauturuJulie B. BeckMataʻitaʻi
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Auê te Oaoa eRelief Society Choir from Stakes in Saratoga Springs and Eagle Mountain 
E ore roa te aroha e mouSilvia H. AllredMataʻitaʻi
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

A Ati atu i te mau FafauraaBarbara ThompsonMataʻitaʻi
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te Mau Nunaa!Congregation 
Eiaha e haamo‘e ia’uPeresideni Dieter F. UchtdorfMataʻitaʻi
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Oaoa Tatou i te Tau no te OraCongregation