2013 General Young Women Meeting

 
LEXOShikoShkarko

Gjithë Mbledhja

Shiko
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Lart në Majën e MalitSalla 
In That Holy Place [Në At’ Vend t’Shenjt’]Kori i Të Rejave nga Kunjet në Hailend 
Vendet Tuaja të ShenjtaEn M. Dib 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

More Holiness Give Me [“Më Shumë Shenjtëri Më Jep”]Kori i Të Rejave nga Kunjet në Hailend 
Kur Shpëtoni një Vajzë, Ju Shpëtoni BrezaMeri N. Kuk 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Standing in Holy Places 
Mos lëvizni!Elen S. Dalton 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

O Thou Rock of Our Salvation [O Ti Shkëmb i Shpëtimit Tonë]Kori i Të Rejave nga Kunjet në Hailend 
Udhëtimi Juaj i Mrekullueshëm për në ShtëpiPresidenti Diter F. UhtdorfShiko
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Let Zion in Her Beauty Rise [Le t’Ngrihet Sioni n’Bukuri]Kori i Të Rejave nga Kunjet në Hailend