2013 nga Kinatibuk-ang Miting sa Young Women

 
BASATan-awPaminawI-printDownload

Entire Meeting

Tan-awPaminaw 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

High on the Mountain TopKongregasyon   
In That Holy PlaceYoung Women Choir gikan sa mga Stake sa Highland   
Inyong Balaan nga mga DapitAnn M. DibbTan-awPaminaw
Download
close

I-download

 

Video

Audio

More Holiness Give MeYoung Women Choir gikan sa mga Stake sa Highland   
Kon Moluwas Kamo og usa ka Batang Babaye, Miluwas Kamo og HenerasyonMary N. CookTan-awPaminaw
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Standing in Holy Places   
Ayaw Pagbalhin!Elaine S. DaltonTan-awPaminaw
Download
close

I-download

 

Video

Audio

O Thou Rock of Our SalvationYoung Women Choir gikan sa mga Stake sa Highland   
Ang Inyong Talagsaong Biyahe sa PagpauliPresidente Dieter F. UchtdorfTan-awPaminaw
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Let Zion in Her Beauty RiseYoung Women Choir gikan sa mga Stake sa Highland