2013 nga Kinatibuk-ang Miting sa Young Women

 
BASATan-awDownload

Entire Meeting

Tan-aw
Download
close

I-download

 

Video

Audio

High on the Mountain TopKongregasyon 
In That Holy PlaceYoung Women Choir gikan sa mga Stake sa Highland 
Inyong Balaan nga mga DapitAnn M. DibbTan-aw
Download
close

I-download

 

Video

Audio

More Holiness Give MeYoung Women Choir gikan sa mga Stake sa Highland 
Kon Moluwas Kamo og usa ka Batang Babaye, Miluwas Kamo og HenerasyonMary N. CookTan-aw
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Standing in Holy Places 
Ayaw Pagbalhin!Elaine S. DaltonTan-aw
Download
close

I-download

 

Video

Audio

O Thou Rock of Our SalvationYoung Women Choir gikan sa mga Stake sa Highland 
Ang Inyong Talagsaong Biyahe sa PagpauliPresidente Dieter F. UchtdorfTan-aw
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Let Zion in Her Beauty RiseYoung Women Choir gikan sa mga Stake sa Highland