• Home
  • LDS.org
  • Нэвтрүүлэг болон хаягууд

2013 General Young Women Meeting

 
READWatchListenPrintDownload

Entire Meeting

ҮзэхСонсох 
Download
close

Download

Video

Audio

Уулын оргил дээрЦугларагсад   
In That Holy PlaceХайландын Гадасны Залуу Эмэгтэйчүүдийн найрал дуучид   
Таны ариун газруудАнн М.ДиббҮзэхСонсох
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

More Holiness Give MeХайландын Гадасны Залуу Эмэгтэйчүүдийн найрал дуучид   
Та нэг охиныг аварснаар үе удмыг нь бас авардаг.Мэри Н.КүүкҮзэхСонсох
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Standing in Holy Places   
Гуйвшгүй бай!Илэин С.ДалтонҮзэхСонсох
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

O Thou Rock of Our SalvationХайландын Гадасны Залуу Эмэгтэйчүүдийн найрал дуучид   
Та нарын гэртээ харих гайхамшигт аялалЕрөнхийлөгч Дийтр Ф.УгдорфҮзэхСонсох
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Let Zion in Her Beauty RiseХайландын Гадасны Залуу Эмэгтэйчүүдийн найрал дуучид