2013 General Young Women Meeting

 
READWatchListenPrintDownload

Fakatahá Kotoa

Mamata Fakafanongo 
Download
close

Download

Video

Audio

Vakai ʻe KāingáHaʻofangá   
ʻI he Potu Toputapu Ko IáKo e Kuaea ʻa e Kau Finemui mei he Ngaahi Siteiki ʻi Hailení   
Ko Homou Feituʻu ToputapúAnn M. DibbMamata Fakafanongo
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fakatapuʻi AuKo e Kuaea ʻa e Kau Finemui mei he Ngaahi Siteiki ʻi Hailení   
Fakahaofi ha Taʻahine, Te ke Fakahaofi Ai ha Tou TangataMary N. CookMamata Fakafanongo
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Standing in Holy Places   
ʻOua ʻe Hiki mei Ai!Elaine S. DaltonMamata Fakafanongo
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Sīsū ne Ne HuhuʻiKo e Kuaea ʻa e Kau Finemui mei he Ngaahi Siteiki ʻi Hailení   
Ko Hoʻo Fononga Fiefia ki ʻApíPalesiteni Dieter F. UchtdorfMamata Fakafanongo
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Let Zion in Her Beauty RiseKo e Kuaea ʻa e Kau Finemui mei he Ngaahi Siteiki ʻi Hailení