• Home
  • LDS.org
  • Buổi Phát Sóng và Các Bài Nói Chuyện

2013 General Young Women Meeting

 
READWatchListenPrintDownload

Toàn Thể Buổi Họp

XemLắng nghe 
Download
close

Download

Video

Audio

Cao trên Đỉnh NúiGiáo Đoàn   
In That Holy PlaceCa Đoàn Hội Thiếu Nữ từ Các Giáo Khu ở Highland   
Những Nơi Thánh Thiện của Các EmAnn M. DibbXemLắng nghe
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

More Holiness Give MeCa Đoàn Hội Thiếu Nữ từ Các Giáo Khu ở Highland   
Khi Ta Cứu một Thiếu Nữ, thì Ta Cứu Nhiều Thế HệMary N. CookXemLắng nghe
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Standing in Holy Places   
Chớ để Bị Lay Chuyển!Elaine S. DaltonXemLắng nghe
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

O Thou Rock of Our SalvationCa Đoàn Hội Thiếu Nữ từ Các Giáo Khu ở Highland   
Cuộc Hành Trình Kỳ Diệu Trở Về Nhà của Các EmChủ Tịch Dieter F. UchtdorfXemLắng nghe
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Let Zion in Her Beauty RiseCa Đoàn Hội Thiếu Nữ từ Các Giáo Khu ở Highland