• Home
  • LDS.org
  • Нэвтрүүлэг болон хаягууд

Залуу эмэгтэйчүүдийн 2013 оны ерөнхий хуралдаан

 
УНШИХҮзэхТатах

Entire Meeting

Үзэх
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Уулын оргил дээрЦугларагсад 
In That Holy PlaceХайландын Гадасны Залуу Эмэгтэйчүүдийн найрал дуучид 
Таны ариун газруудАнн М.ДиббҮзэх
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

More Holiness Give MeХайландын Гадасны Залуу Эмэгтэйчүүдийн найрал дуучид 
Та нэг охиныг аварснаар үе удмыг нь бас авардаг.Мэри Н.КүүкҮзэх
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Standing in Holy Places 
Гуйвшгүй бай!Илэин С.ДалтонҮзэх
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

O Thou Rock of Our SalvationХайландын Гадасны Залуу Эмэгтэйчүүдийн найрал дуучид 
Та нарын гэртээ харих гайхамшигт аялалЕрөнхийлөгч Дийтр Ф.УгдорфҮзэх
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Let Zion in Her Beauty RiseХайландын Гадасны Залуу Эмэгтэйчүүдийн найрал дуучид