• Home
  • LDS.org
  • Нэвтрүүлэг болон хаягууд

Залуу эмэгтэйчүүдийн 2013 оны ерөнхий хуралдаан

 
УНШИХҮзэхХэвлэхТатах

Entire Meeting

Үзэх 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Уулын оргил дээрЦугларагсад  
In That Holy PlaceХайландын Гадасны Залуу Эмэгтэйчүүдийн найрал дуучид  
Таны ариун газруудАнн М.ДиббҮзэх 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

More Holiness Give MeХайландын Гадасны Залуу Эмэгтэйчүүдийн найрал дуучид  
Та нэг охиныг аварснаар үе удмыг нь бас авардаг.Мэри Н.КүүкҮзэх 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Standing in Holy Places  
Гуйвшгүй бай!Илэин С.ДалтонҮзэх 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

O Thou Rock of Our SalvationХайландын Гадасны Залуу Эмэгтэйчүүдийн найрал дуучид  
Та нарын гэртээ харих гайхамшигт аялалЕрөнхийлөгч Дийтр Ф.УгдорфҮзэх 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Let Zion in Her Beauty RiseХайландын Гадасны Залуу Эмэгтэйчүүдийн найрал дуучид