Putuputuraa rahi na te Feia Apî Tamahine no 2013

 
TAI‘OMataʻitaʻiFaauta uira mai

Entire Meeting

Mataʻitaʻi
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

E te Mau Nunaa eAmuiraa 
In That Holy PlacePŭpŭ himene na te feia apî tamahine no te mau tĭtĭ no Highland 
To outou mau vahi mo‘aAnn M. DibbMataʻitaʻi
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

E te Fatu HerePŭpŭ himene na te feia apî tamahine no te mau tĭtĭ no Highland 
Ia faaora ana‘e outou i te hoê tamahine, te faaora ra ïa outou i te mau u‘iMary N. CookMataʻitaʻi
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Standing in Holy Places 
Eiaha ia faanuu-ê-hia’tu!Elaine S. DaltonMataʻitaʻi
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Iesu, Mato no te OraPŭpŭ himene na te feia apî tamahine no te mau tĭtĭ no Highland 
To outou tere ho‘iraa nehenehe i te farePeresideni Dieter F. UchtdorfMataʻitaʻi
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Let Zion in Her Beauty RisePŭpŭ himene na te feia apî tamahine no te mau tĭtĭ no Highland