Putuputuraa rahi na te Feia Apî Tamahine no 2013

 
TAI‘OMataʻitaʻiFaarooNene‘iFaauta uira mai

Entire Meeting

MataʻitaʻiFaaroo 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

E te Mau Nunaa eAmuiraa   
In That Holy PlacePŭpŭ himene na te feia apî tamahine no te mau tĭtĭ no Highland   
To outou mau vahi mo‘aAnn M. DibbMataʻitaʻiFaaroo
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

E te Fatu HerePŭpŭ himene na te feia apî tamahine no te mau tĭtĭ no Highland   
Ia faaora ana‘e outou i te hoê tamahine, te faaora ra ïa outou i te mau u‘iMary N. CookMataʻitaʻiFaaroo
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Standing in Holy Places   
Eiaha ia faanuu-ê-hia’tu!Elaine S. DaltonMataʻitaʻiFaaroo
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Iesu, Mato no te OraPŭpŭ himene na te feia apî tamahine no te mau tĭtĭ no Highland   
To outou tere ho‘iraa nehenehe i te farePeresideni Dieter F. UchtdorfMataʻitaʻiFaaroo
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Let Zion in Her Beauty RisePŭpŭ himene na te feia apî tamahine no te mau tĭtĭ no Highland