การประชุมเยาวชนหญิงสามัญ 2013

 
อ่านรับชมพิมพ์ดาวน์โหลด

ทั้งการประชุม

รับชม 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

สูงขึ้นไป ณ ยอดเขาที่ประชุม  
ในสถานศักดิ์สิทธิ์นั้นคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนหญิงจากสเตคต่างๆ ในไฮแลนด์  
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของท่านแอน เอ็ม. ดิบบ์รับชม 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้ฉันคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนหญิงจากสเตคต่างๆ ในไฮแลนด์  
เมื่อท่านช่วยให้เด็กหญิงคนหนึ่งรอด ท่านได้ช่วยคนหลายชั่วอายุให้รอดแมรีย์ เอ็น. คุกรับชม 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Standing in Holy Places  
จงอย่าหวั่นไหว!อีเลน เอส. ดัลตันรับชม 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

O Thou Rock of Our Salvationคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนหญิงจากสเตคต่างๆ ในไฮแลนด์  
การเดินทางอันยอดเยี่ยมของท่านกลับบ้านประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟรับชม 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Let Zion in Her Beauty Riseคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนหญิงจากสเตคต่างๆ ในไฮแลนด์