Fakataha Lahi ʻa e Kau Finemuí 2013

 
LAUTOHIMamata Download

Fakatahá Kotoa

Mamata
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Vakai ʻe KāingáHaʻofangá 
ʻI he Potu Toputapu Ko IáKo e Kuaea ʻa e Kau Finemui mei he Ngaahi Siteiki ʻi Hailení 
Ko Homou Feituʻu ToputapúAnn M. DibbMamata
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fakatapuʻi AuKo e Kuaea ʻa e Kau Finemui mei he Ngaahi Siteiki ʻi Hailení 
Fakahaofi ha Taʻahine, Te ke Fakahaofi Ai ha Tou TangataMary N. CookMamata
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Standing in Holy Places 
ʻOua ʻe Hiki mei Ai!Elaine S. DaltonMamata
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Sīsū ne Ne HuhuʻiKo e Kuaea ʻa e Kau Finemui mei he Ngaahi Siteiki ʻi Hailení 
Ko Hoʻo Fononga Fiefia ki ʻApíPalesiteni Dieter F. UchtdorfMamata
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Let Zion in Her Beauty RiseKo e Kuaea ʻa e Kau Finemui mei he Ngaahi Siteiki ʻi Hailení