Fakataha Lahi ʻa e Kau Finemuí 2013

 
LAUTOHIMamata PaakiDownload

Fakatahá Kotoa

Mamata  
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Vakai ʻe KāingáHaʻofangá  
ʻI he Potu Toputapu Ko IáKo e Kuaea ʻa e Kau Finemui mei he Ngaahi Siteiki ʻi Hailení  
Ko Homou Feituʻu ToputapúAnn M. DibbMamata  
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fakatapuʻi AuKo e Kuaea ʻa e Kau Finemui mei he Ngaahi Siteiki ʻi Hailení  
Fakahaofi ha Taʻahine, Te ke Fakahaofi Ai ha Tou TangataMary N. CookMamata  
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Standing in Holy Places  
ʻOua ʻe Hiki mei Ai!Elaine S. DaltonMamata  
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Sīsū ne Ne HuhuʻiKo e Kuaea ʻa e Kau Finemui mei he Ngaahi Siteiki ʻi Hailení  
Ko Hoʻo Fononga Fiefia ki ʻApíPalesiteni Dieter F. UchtdorfMamata  
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Let Zion in Her Beauty RiseKo e Kuaea ʻa e Kau Finemui mei he Ngaahi Siteiki ʻi Hailení