• Home
  • LDS.org
  • Buổi Phát Sóng và Các Bài Nói Chuyện

Buổi Họp Hội Thiếu Nữ Trung Ương năm 2013

 
ĐỌCXemInTải xuống

Toàn Thể Buổi Họp

Xem 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Cao trên Đỉnh NúiGiáo Đoàn  
In That Holy PlaceCa Đoàn Hội Thiếu Nữ từ Các Giáo Khu ở Highland  
Những Nơi Thánh Thiện của Các EmAnn M. DibbXem
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

More Holiness Give MeCa Đoàn Hội Thiếu Nữ từ Các Giáo Khu ở Highland  
Khi Ta Cứu một Thiếu Nữ, thì Ta Cứu Nhiều Thế HệMary N. CookXem
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Standing in Holy Places  
Chớ để Bị Lay Chuyển!Elaine S. DaltonXem
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

O Thou Rock of Our SalvationCa Đoàn Hội Thiếu Nữ từ Các Giáo Khu ở Highland  
Cuộc Hành Trình Kỳ Diệu Trở Về Nhà của Các EmChủ Tịch Dieter F. UchtdorfXem
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Let Zion in Her Beauty RiseCa Đoàn Hội Thiếu Nữ từ Các Giáo Khu ở Highland