• Home
  • LDS.org
  • ការ​ចាក់ផ្សាយ និង សុន្ទរកថា​នានា

ការចាក់ផ្សាយ​បុណ្យ​រំឭក​ខួប​ថ្នាក់ សិក្ខាសាលា

 
អានមើលទាញយក

ការប្រជុំ​ទាំង​មូល

មើល
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

គ្រឹះ​នៃ​សេចក្តី​ជំនឿ ៖ ខួប​លើក​ទី​100 ឆ្នាំ នៃ​ថ្នាក់​សិក្ខាសាលាមើល
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ប្រសាសន៍ និងការណែនាំឲ្យស្គាល់អំពីប្រធាន ប៊យ ឃេ ផាកកឺអែលឌើរ ផល វី ចនសុនមើល
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ចម្រៀង​បទ As I Search the Holy Scripturesមើល
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

របៀប​ដើម្បីរស់រានមានជីវិតនៅក្នុង​ដែនដី មារសត្រូវប្រធាន ប៊យដ៏ ឃេ. ផាកកឺមើល
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Hope of Israelមើល
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង