• Home
  • LDS.org
  • Հեռարձակումներ և ուղերձներ

Ղեկավարների համաշխարհային ուսուցման ժողով - փետրվար 2012

 
ԿարդալԴիտելԲեռնավորել

Ամբողջ հավաքը

Դիտել
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Լսեք, ազգեր բոլորՄիսիոներական երգչախումբ Պրովոյի Միսիոներների ուսուցման կենտրոնից և տեղական ծխերի խորհուրդներից 
Բարի գալուստԵրեց Ջեֆրի Ռ. ՀոլլանդԴիտել
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Եկեղեցու խորհուրդները փրկության աշխատանքումԵրեց Ջեֆրի Ռ. ՀոլլանդԴիտել
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Միսիոներական աշխատանքը թվայնացման դարումԵրեց Լ. Թոմ ՓերիԴիտել
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

I’ll Go Where You Want Me to Go 
Our Responsibility to InviteԵրեց Ջեֆրի Ռ. ՀոլլանդԴիտել
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Հոգևոր աշխատանքԵրեց Նիլ Լ. ԱնդերսենԴիտել
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Missionary Song Medley 
Փրկության աշխատանքը. Հոգատար հոր առակը քնելու ժամինԵրեց Ռասսել Մ. ՆելսոնԴիտել
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Ուսուցանումն ԵկեղեցումՆախագահ Բոյդ Ք. ՓաքերԴիտել
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Հավատք փրկության աշխատանքումՆախագահ Թոմաս Ս. ՄոնսոնԴիտել
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Կանչված ծառայելուՄիսիոներական երգչախումբ Պրովոյի Միսիոներների ուսուցման կենտրոնից և տեղական ծխերի խորհուրդներից