• Home
  • LDS.org
  • Հեռարձակումներ և ուղերձներ

Ղեկավարների համաշխարհային ուսուցման ժողով - փետրվար 2012

 
ԿարդալԴիտելԲեռնավորել

Ամբողջ հավաքը

Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Լսեք, ազգեր բոլորՄիսիոներական երգչախումբ Պրովոյի Միսիոներների ուսուցման կենտրոնից և տեղական ծխերի խորհուրդներիցԴիտել
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Բարի գալուստԵրեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդ 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Եկեղեցու խորհուրդները փրկության աշխատանքումԵրեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդ 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Միսիոներական աշխատանքը թվայնացման դարումԵրեց Լ. Թոմ Փերի 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

I’ll Go Where You Want Me to GoԴիտել
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Our Responsibility to InviteԵրեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդ 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Հոգևոր աշխատանքԵրեց Նիլ Լ. Անդերսեն 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Missionary Song MedleyԴիտել
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Փրկության աշխատանքը. Հոգատար հոր առակը քնելու ժամինԵրեց Ռասսել Մ. Նելսոն 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Ուսուցանումն ԵկեղեցումՆախագահ Բոյդ Ք. Փաքեր 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Հավատք փրկության աշխատանքումՆախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Կանչված ծառայելուՄիսիոներական երգչախումբ Պրովոյի Միսիոներների ուսուցման կենտրոնից և տեղական ծխերի խորհուրդներիցԴիտել
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Կգնամ ուր կուզես, ՏերԴիտել
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո