• Home
  • LDS.org
  • Հեռարձակումներ և ուղերձներ

Reunión Mundial de Capacitación de Líderes, febrero de 2012

 
LEERVerEscucharImprimirDescargar

Ամբողջ հավաքը

Դիտել 
Download
close

Descargar

 

Video

Լսեք, ազգեր բոլորՄիսիոներական երգչախումբ Պրովոյի Միսիոներների ուսուցման կենտրոնից և տեղական ծխերի խորհուրդներից   
Բարի գալուստԵրեց Ջեֆրի Ռ. ՀոլլանդԴիտելԼսել 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Եկեղեցու խորհուրդները փրկության աշխատանքումԵրեց Ջեֆրի Ռ. ՀոլլանդԴիտելԼսել 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Միսիոներական աշխատանքը թվայնացման դարումԵրեց Լ. Թոմ ՓերիԴիտելԼսել
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

I’ll Go Where You Want Me to Go   
Our Responsibility to InviteԵրեց Ջեֆրի Ռ. ՀոլլանդԴիտելԼսել 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Հոգևոր աշխատանքԵրեց Նիլ Լ. ԱնդերսենԴիտելԼսել 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Missionary Song Medley   
Փրկության աշխատանքը. Հոգատար հոր առակը քնելու ժամինԵրեց Ռասսել Մ. ՆելսոնԴիտելԼսել
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Ուսուցանումն ԵկեղեցումՆախագահ Բոյդ Ք. ՓաքերԴիտելԼսել 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Հավատք փրկության աշխատանքումՆախագահ Թոմաս Ս. ՄոնսոնԴիտելԼսել
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Կանչված ծառայելուՄիսիոներական երգչախումբ Պրովոյի Միսիոներների ուսուցման կենտրոնից և տեղական ծխերի խորհուրդներից