Reunión Mundial de Capacitación de Líderes, febrero de 2012

 
LEERVerEscucharImprimirDescargar

Entire Meeting

SeLyssna 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Evangeliet besvarar livets problem och utmaningarElder L. Tom Perry, Elder D. Todd ChristoffersonSeLyssna
Download
close

Hämta

 

Video

Ljud

Den doktrinära betydelsen av äktenskap och barnÄldste Russell M. NelsonSeLyssna 
Download
close

Hämta

 

Video

Ljud

Prästadömets kraft i hemmetPresident Boyd K. PackerSeLyssna
Download
close

Hämta

 

Video

Ljud

Stärka kvorum och medlemmarPaneldiskussion ledd av äldste M. Russell BallardSeLyssna 
Download
close

Hämta

 

Video

Ljud

Handla efter Jesu Kristi evangeliums sanningarPresident Dieter F. UchtdorfSeLyssna 
Download
close

Hämta

 

Video

Ljud