Reunión Mundial de Capacitación de Líderes, febrero de 2012

 
LEERVerEscucharImprimirDescargar

Entire Meeting

MataʻitaʻiFaaroo 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Te pahono nei te evanelia i te mau fifi e te mau tamataraa o te oraraaElder L. Tom Perry, Elder D. Todd ChristoffersonMataʻitaʻiFaaroo
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te haapiiraa tumu faufaa no te faaipoiporaa e no te tamariiElder Russell M. NelsonMataʻitaʻiFaaroo
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te mana o te autahu‘araa i roto i te farePeresideni Boyd K. PackerMataʻitaʻiFaaroo
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Haapuairaa i te mau Pŭpŭ Autahu‘araa e te Mau MeloTauaparauraa tei arata‘ihia ra e Elder M. Russell BallardMataʻitaʻiFaaroo
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te faaohiparaa i te mau parau mau o te Evanelia o Iesu MesiaPeresideni Dieter F. UchtdorfMataʻitaʻiFaaroo
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo