Putuputuraa Haapiipiiraa na te feia faatere o te ao nei fepuare 2012

 
TAI‘OMataʻitaʻiNene‘iFaauta uira mai

Entire Meeting

Mataʻitaʻi 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te pahono nei te evanelia i te mau fifi e te mau tamataraa o te oraraaElder L. Tom Perry, Elder D. Todd ChristoffersonMataʻitaʻi 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te haapiiraa tumu faufaa no te faaipoiporaa e no te tamariiElder Russell M. NelsonMataʻitaʻi 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te mana o te autahu‘araa i roto i te farePeresideni Boyd K. PackerMataʻitaʻi 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Haapuairaa i te mau Pŭpŭ Autahu‘araa e te Mau MeloTauaparauraa tei arata‘ihia ra e Elder M. Russell BallardMataʻitaʻi 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te faaohiparaa i te mau parau mau o te Evanelia o Iesu MesiaPeresideni Dieter F. UchtdorfMataʻitaʻi 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo