• Home
  • LDS.org
  • Нэвтрүүлэг болон хаягууд

Special Broadcast: The Work of Salvation

 
READWatchListenPrintDownload

Entire Meeting

ҮзэхСонсох 
Download
close

Download

Video

Audio

Hark, All Ye Nations!Прово дахь Номлогчийг Бэлтгэх Төвийн номлогчдоос бүрдсэн найрал дуучид болон Орон нутгийн тойргийн зөвлөлүүд   
Тавтай морилно ууАхлагч Жэффри Р.ХолландҮзэхСонсох 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Авралын ажил дахь Сүмийн зөвлөлүүдАхлагч Жэффри Р.ХолландҮзэхСонсох 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Цахим эрин дэх номлогчийн ажилАхлагч Л.Том ПэрриҮзэхСонсох
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Хаа дуудсан ч би үйлчлэх болно   
Our Responsibility to InviteАхлагч Жэффри Р.ХолландҮзэхСонсох 
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Сүнслэг ажилАхлагч Нийл Л.АндэрсонҮзэхСонсох
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Missionary Song Medley   
Авралын ажил: “Аав хүн унтах цагаар” сургамжит түүхАхлагч Рассэл М.НэлсонҮзэхСонсох
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Сүмд заах ньЕрөнхийлөгч Боид К.ПакэрҮзэхСонсох
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Авралын ажил дахь итгэлЕрөнхийлөгч Томас С.МонсонҮзэхСонсох
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Үйлчлэхээр дуудагдлааПрово дахь Номлогчийг Бэлтгэх Төвийн номлогчдоос бүрдсэн найрал дуучид болон Орон нутгийн тойргийн зөвлөлүүд