• Home
  • LDS.org
  • ການ​ຖ່າຍ​ທອດ ແລະ ຄຳ​ປາ​ໄສ

ການ​ຖ່າຍ​ທອດ​ພິ​ເສດ: ວຽກ​ງານ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ລອດ

 
ອ່ານເບິ່ງດາວ​ໂຫຼດ

Entire Meeting

ເບິ່ງ
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Hark, All Ye Nations!Missionary Choir from the Provo Missionary Training Center and Local Ward Councils 
Welcomeແອວເດີ ແຈັບຟະຣີ ອາ ຮໍແລນເບິ່ງ
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Church Councils in the Work of Salvationແອວເດີ ແຈັບຟະຣີ ອາ ຮໍແລນເບິ່ງ
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Missionary Work in the Digital Ageແອວເດີ ແອວ ທອມ ແພຣີເບິ່ງ
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

I’ll Go Where You Want Me to Go 
Our Responsibility to Inviteແອວເດີ ແຈັບຟະຣີ ອາ ຮໍແລນ 
A Spiritual Workແອວເດີ ນຽວ ແອວ ແອນເດີເສັນເບິ່ງ
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Missionary Song Medley 
The Work of Salvation: Parable of a Father at Bedtimeແອວເດີ ຣະໂຊ ເອັມ ແນວສັນເບິ່ງ
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Teaching in the Churchປະທານບອຍ ເຄ ແພ໊ກເກີເບິ່ງ
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Faith in the Work of Salvationປະທານ​ທອມ​ມັສ ​ແອັສ ມອນ​ສັນເບິ່ງ
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Called to ServeMissionary Choir from the Provo Missionary Training Center and Local Ward Councils