• Home
  • LDS.org
  • Нэвтрүүлэг болон хаягууд

Онцгой нэвтрүүлэг: Авралын ажил

 
УНШИХҮзэхТатах

Entire Meeting

Үзэх
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Hark, All Ye Nations!Прово дахь Номлогчийг Бэлтгэх Төвийн номлогчдоос бүрдсэн найрал дуучид болон Орон нутгийн тойргийн зөвлөлүүд 
Тавтай морилно ууАхлагч Жэффри Р.ХолландҮзэх
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Авралын ажил дахь Сүмийн зөвлөлүүдАхлагч Жэффри Р.ХолландҮзэх
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Цахим эрин дэх номлогчийн ажилАхлагч Л.Том ПэрриҮзэх
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Хаа дуудсан ч би үйлчлэх болно 
Our Responsibility to InviteАхлагч Жэффри Р.ХолландҮзэх
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Сүнслэг ажилАхлагч Нийл Л.АндэрсонҮзэх
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Missionary Song Medley 
Авралын ажил: “Аав хүн унтах цагаар” сургамжит түүхАхлагч Рассэл М.НэлсонҮзэх
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Сүмд заах ньЕрөнхийлөгч Боид К.ПакэрҮзэх
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Авралын ажил дахь итгэлЕрөнхийлөгч Томас С.МонсонҮзэх
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Үйлчлэхээр дуудагдлааПрово дахь Номлогчийг Бэлтгэх Төвийн номлогчдоос бүрдсэн найрал дуучид болон Орон нутгийн тойргийн зөвлөлүүд