Speciale uitzending: Het heilswerk

 
LEZENBekijkenDownloaden

Hele bijeenkomst

Bekijken
Download
close

Downloaden

 

Video

Hark, All Ye Nations!Zendelingenkoor van het opleidingscentrum voor zendelingen en plaatselijke wijkraden 
WelkomOuderling Jeffrey R. HollandBekijken
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Kerk geeft raad over het heilswerkOuderling Jeffrey R. HollandBekijken
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Zendingswerk in het digitale tijdperkOuderling L. Tom PerryBekijken
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Ik ga daar waarheen Gij mij zendt 
Our Responsibility to InviteOuderling Jeffrey R. HollandBekijken
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Een geestelijk werkOuderling Neil L. AndersenBekijken
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Missionary Song Medley 
Het heilswerk: de gelijkenis Bedtijd met een vaderOuderling Russell M. NelsonBekijken
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Onderwijzen in de kerkPresident Boyd K. PackerBekijken
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Geloof in het heilswerkPresident Thomas S. MonsonBekijken
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Called to Serve [Uitgekozen Hem altijd te dienen, lofzang 167]Zendelingenkoor van het opleidingscentrum voor zendelingen en plaatselijke wijkraden