Faasalalauga Faapitoa: O Le Galuega o le Faaolataga

 
FAITAUMaimoaSii mai

Sauniga Atoa

Maimoa
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Faalogo, Nuu Uma!Aufaipese a Faifeautalai mai le Nofoaga Autu mo le Aoaoina o Faifeautalai i Provo ma Aufono a Uarota i le Lotoifale 
Susū maia!Elder Jeffrey R. HollandMaimoa
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Aufono a le Ekalesia i le Galuega o le FaaolatagaElder Jeffrey R. HollandMaimoa
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Galuega Faafaifeautalai i le Vaitau FaatekinolosiElder L. Tom PerryMaimoa
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ou Te Alu i Mea E te Tofia 
Our Responsibility to InviteElder Jeffrey R. HollandMaimoa
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Se Galuega FaaleagagaElder Neil L. AndersenMaimoa
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Missionary Song Medley 
O Le Galuega o le Faaolataga: Faataoto o se Tama i le Taimi e Tofa aiElder Russell M. NelsonMaimoa
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Aoaoga i le EkalesiaPeresitene Boyd K. PackerMaimoa
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Faatuatua i le Galuega o le FaaolatagaPeresitene Thomas S. MonsonMaimoa
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Tofia e Auauna AtuAufaipese a Faifeautalai mai le Nofoaga Autu mo le Aoaoina o Faifeautalai i Provo ma Aufono a Uarota i le Lotoifale