การถ่ายทอดพิเศษ: งานแห่งความรอด

 
อ่านรับชมดาวน์โหลด

ทั้งการประชุม

รับชม
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ทุกชนชาติจงฟัง!คณะนักร้องประสานเสียงผู้สอนศาสนาจากศูนย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนาโพรโวและสภาวอร์ดในท้องที่ 
ยินดีต้อนรับเอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์รับชม
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ความรอดเอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์รับชม
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

งานเผยแผ่ศาสนาในยุคดิจิทัลเอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์รับชม
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ข้าจะไปที่พระองค์บัญชา 
Our Responsibility to Inviteเอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์รับชม
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

งานทางวิญญาณเอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็นรับชม
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Missionary Song Medley 
งานทางวิญญาณ งานแห่งความรอด: อุปมาเรื่องพ่อ ณ เวลานอน เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันรับชม
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

การสอนในศาสนจักรประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์รับชม
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ศรัทธาในงานแห่งความรอดประธานโธมัส เอส. มอนสันรับชม
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ถูกเรียกให้รับใช้คณะนักร้องประสานเสียงผู้สอนศาสนาจากศูนย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนาโพรโวและสภาวอร์ดในท้องที่