Isaraelu, Ua Valaau Mai Le Atua


 

Faafeiloai atu i lenei faasalalauga o le faigalotu, po o fea lava o e i ai i lenei Ekalesia tele, lautele ma le ofoofogia. Faafetai atu ia te outou uma i le mafuta mai, e aofia ai ma outou o ē o iinei i le lotoa o le Kolisi o Dixie State, i lo’u nuu moni.

Ua Tele Lava Valaau Ua I Ai e Tuua Papelonia

Ina ia valaaulia le Agaga o le Alii e mafuta ma i tatou, sa ou talosagaina moni ai le viiga sa tatou amataina ai lenei sauniga: “Isaraelu, Ua Valaau Mai le Atua.” O se tasi o lagiga sili o le Toefuataiga, ma o loo i ai le auivi o le tele o mea ou te fia fai atu ai ia te outou i le po nei. Semanu e mafai ona tatou faaopoopo i ai le “Outou Faifeau o Isaraelu” mo le faamoemoega lava lena e tasi. Ou te fiafia lava e faalogo atu i faifeautalai i lenei lalolagi o alalaga atu, “Papelonia, Papelonia, tofa soifua; matou te o i mauga o Efaraima.”1 O le savali o na viiga e lua e tutusa lava---o loo valaau mai le Atua e le aunoa i le fanauga a Isaraelu i se nofoaga lea i le taimi mulimuli, o le a lelei ai mea uma.

Isaraelu, lou Atua,

Fetalai mai fo’i mai.

Ua pa’ū Papelonia;

Le Atua na lepetia. …

O mai iSiona, o mai,

Tatou te fiafia ai. …

O mai i Siona, o mai!

Tumu ia i viiga.2

O le mea moni, o le talafaasolopito lava lea o Isaraelu na faasolo mai ai ma ua autausagā. A oo ina matua le agasala, ma ua tele naua le faalelalolagi i nuu po o le olaga, ma faaumatia ai e Nuu Ese tulafono ma poloaiga o le amioatua na tuu mai e le Atua, ona faasosola lea o fanau o le feagaiga i le vao e faatu ai Siona ma toe amata atoa ai foi.

I taimi o le Feagaiga Tuai, sa tatau ai foi ona sola Aperaamo, le tamā o lenei ituaiga o feagaiga ia faasaoina lona ola mai Kaletaia---o Papelonia moni lava---i lana sailiga mo se olaga faapaiaina i Kanana (lea o le a tatou faaigoaina nei o le Nuu Paia ).3 E lei tele ni augatupulaga i luma atu o suli o Aperaamo (ona sosoo ai lea ma Isaako ma Iakopo)—o le taimi lea, o Isaraelu mao’i---ua leiloa lo latou Siona ma ua nofo saisaitia, ma pologa i le nuu mamao o Aikupito.4 O lea na tatau ai ona tulai mai Mose e toe taitai foi le fanauga o le folafolaga i le vao—o le taimi lea i le vaeluapo, e aunoa ma se taimi e faatalitali ai se’i fefete la latou paluga falaoa! “Isaraelu, Isaraelu, ua fetalai mai le Atua,” sa latou lagiina lena pese e aunoa ma se masalosalo i la latou lava ala. “Faalogo i le leo o lou Matai!”5

E lei tele ni seneturi mulimuli ane, ae folasia mai se tala sa tatou gauai faapitoa atu i ai, ina ua poloaiina se tasi o na aiga o sa Isaraelū, sa taiulu ai se perofeta e suafa ia Liae, e sosola ese mai le Ierusalema pele, oi aue, ua toe i ai foi i faitotoa ia Papelonia.6 O lea foi ua tatou toe o! Latou te le’i iloa, o le a latou o i se konetineta fou e faavae ai se manatu faavae fou atoa o Siona,7 ae o le mea lena. Latou te le’i iloa foi ua maea ona tupu, ma e faapena foi le mea na tupu muamua i se vaega o o latou augatama sa ta’ua o sa Iareto.8

E pei ona matauina, o lenei faasalalauga i le lalolagi atoa, i se Ekalesia ua matua faatoateleina lona salalau, ae o se mea malie ia i latou uma o loo faamanatuina le Toefuataiga o le talalelei e faapea, o le faa’aināina o Amerika na afua mai i se vaega na sosola ese mai o latou nuu ina ia tapuai e tusa ma lo latou manao. Na faamatala e se tagata tomai faapitoa lenei aafiga o le nofoia e Tagata Porotesano o Amerika, o se “galuega [faa-Kerisiano] i le vao,” o le taumafaiga a Isaraelu o onapo nei e faasaoloto i latou lava mai le Lalolagi Tuai o le leai o se faaleatua ma toe sailia ai foi ia ala o le lagi i se nuu fou.9

Mo le faamoemoega o le po nei ou te faamanatu atu ia te outou se tasi o solaaga mulimuli, le solaaga lea sa ala ai ona tusia moni la tatou viiga o le po nei. O la tatou lava Ekalesia, sa taitaia e a tatou lava perofeta, i le taitaiga a a tatou lava tuaa faalelotu. Faatasi ma Iosefa Samita na fetulinai solo i setete o Niu Ioka, Penisilevania, Ohaio, ma Misuri, ma mulimuli ane ai na fasiotia i Ilinoi, ua tatou vaaia ai foi iina le toe faatinoina e le fanauga a Isaraelu o le sailiga o se nofoaga o le sulufaiga. Sa taitai atu e Polika Iaga, le Mose o Amerika, e pei ona faamaoniaina lona valaauina, le Au Paia i vanu o atumauga a o pepese na Au Paia sa vaivai i le savavali:

E i ai se nuu ua saunia e le Atua,

Mo tatou i sisifo,

E le i ai ni e faasaua mai;

Manuia ai tatou.10

Siona. O le Nuu Folafolaina. O le Ierusalema Fou. O fea e i ai? Ia, tatou te le o mautinoa, ae o le a tatou mauaina. Mo le sili atu ma le 4,000 tausaga o le talafaasolopito o feagaiga, o le mamanu lava lea sa i ai: Sosola ese ma saili. Taufetuli ma nofoia. Sosola ese mai Papelonia. Ia fausia puipui saogalemu o Siona.

Seia oo mai i lenei taimi. Seia oo mai i le po nei. Seia oo mai i o tatou nei aso.

O Lo Tatou Valaau O Le ia Fausia Siona I Mea o Tatou Nonofo Ai

O se tasi o uiga tulagaese e tele o la tatou tisipenisione, lenei tisipenisione o le atoaga o taimi—le tisipenisione mulimuli lenei ma le aupito silisili o tisipenisione uma—o le natura e sui ai le auala tatou te faatu ai le malo o le Atua i le lalolagi. Tou te silafia, o se tasi o mea fiafia moni e uiga i lenei tisipenisione, o se taimi o le faanatinati o le suiga tele. Ma o le mea e tasi ua suia e faapea o le a le toe solaese lava le Ekalesia a le Atua. O le a le toe tuua lava ia Uro ina ia tuua ai Karana, ina ia tuua ai Kanana, ina ia tuua ai Ierusalema, ina ia tuua ai Egelani, ina ia tuua ai Katelani, ina ia tuua ai Navu, ina ia malaga ai i se isi mea e lemailoa. Leai, e pei ona fai mai Polika Iaga ia i tatou uma, “Sa fetulinai solo i tatou mai tulaga lamatia ma pagatia i isi foi tulaga lamatia ma pagatia, ma o lea ua tatou i ai iinei, ma o iinei o le a tatou nonofo ai.”11

Ioe, o le saunoaga lea e le na o se faamatalaga e uiga i le Vanu o Sate Leki po o Atumauga o Wasatch; ae ua avea ma saunoaga mo tagata o le Ekalesia i le lalolagi atoa. I nei aso mulimuli, i lo tatou nei tisipenisione, o le a oo ai ina lava lo tatou matutua tatou te le toe taufetuli ese ai. O le a oo ina lava lo tatou matutua e tutu ai ma le mausali o tatou vae ma o tatou aiga ma o tatou faavae i malo uma, ituaiga, gagana, ma nuu. O le a i ai Siona i nofoaga uma—i soo se mea e i ai le Ekalesia. Ma e faatasi ai ma lena suiga—o se tasi o suiga tele o aso amuli—tatou te le o toe mafaufau ia Siona o le meao le a tatou nonofo ai; ae tatou te mafaufau i ai i le auala o le a tatou ola ai.

O Mea E Tolu Na Tutupu Na Oo Ai i Lesona e Tolu

Ina ia otooto teisi atu lenei galuega fou, ou te fia talanoa i le po nei i ni mea se tolu na tutupu sa ma oo i ai ma Sister Holland e le mamao tele atu. A faapea e lava le taimi e mafai ona ou faamatalaina ni mea se tele ma e faapena foi outou.

Mea muamua: I ni nai tausaga ua mavae sa i ai sa’u uo talavou—o se faifeautalai ua uma le misiona—sa i ai i se tasi o au pasiketipolo a kolisi i Iuta. O ia o se alii talavou maoae ma o se tagata taalo lelei tele, ae sa le tele se taimi na taalo ai e pei ona ia faamoemoe i ai. O ana taleni ma tomai patino e le o mea tonu ia sa manaomia e lena au i lena tulaga o lona atinaega ia po o ia foi. E tupu lena mea i taaloga afeleti. O lea, faatasi ai ma le lagolago atoa ma faamanuiaga silisili a ona faiaoga ma ana uo taaalo, sa siitia atu ai la’u uo talavou lea i se isi aoga lea sa ia faamoemoe o le a tele atu sona sao e fai i ai.

Sa oo ina sologa lelei taumafaiga i le aoga fou, ma na vave lava ona avea la’u uo ma tagata e muamua taalo. Ma tou te silafia le mea na tupu—o le faatulagaga o taaloga (sa fuafua i ni tausaga a o le’i tupu nei mea) na mafua ai ona toe foi atu lenei alii talavou e taaalo faasaga i lana au sa i ai muamua i le taimi lena i le Aai o Sate Leki lea sa faaigoa i lena taimi o Delta Center.

O le mea sa tupu i lena taaloga o loo fai ma faalavelave ia te au e oo mai i le asō, ma ua ou faaaogaina lenei avanoa e le masani ai e aveese atu ai ma au. O upu malolosi na taufonō mai i luga o le tulaga e le au maimoa i lenei alii talavou i lena po—o se Au Paia o Aso e Gata Ai, faifeautalai ua foi mai le misiona, o se tane faatoa faaipoipo o loo totogi lana sefuluai, sa galue i le korama a toeaina, sa tuu atu auaunaga agaalofa i le autalavou i lona nuu, ma sa faatalitali ma le fiafia mo se pepe fou o le a la maua ma lona toalua—ae o mea sa soona lafo atu ma fai atu ia te ia i lena po, ma i lona toalua, ma o laua aiga, sa le tatau lava ona oo i ai soo se tagata i soo se mea i soo se taimi, po o le a lava le taaloga, pe o le a lana iunivesite, po o a foi ni ana faaiuga faaletagata sa faia e uiga i na mea.

Ae o le mea lenei sa sili ona leaga. Sa faliu atu le faiaoga o le au asiasi lenei ina ua maea se taaloga mataina, o ia o se tagata ua fai si iloga i le taaloga ma fai atu ia te ia: “O le a le mea lea e tupu i i? O oe o le tama o le eleele ua e lelei i le taaloga. O ou tagata i latou nei. O i latou o au uo.” Ae o le mea aupito sili la ona leaga sa ia fai atu ai ma le matuai le mautonu, “Pe le o le toatele o nei tagata o tagata o la outou Ekalesia?”

O le mea lona lua: Sa valaaulia au ou te lauga i se faigalotu a se siteki o talavou matutua—o se tasi o na sauniga sa tatala atu ia i latou ua “18-ma-sili-atu”. A o ou ulu atu i le faitotoa i le pito i tua o le nofoaga autu o le siteki, sa ulufale atu foi se tamaitai pe a ma le 30 i le taimi lava lea e tasi. E oo lava i le tumutumu o tagata na o atu i le falesa, sa le faigata lava le matauina o ia. Ou te manatua, sa i ai ni ana pe’a se lua, sa tele ni tautaliga i taliga ma le isu; o lona lauulu faatutu e vali i lanu uma o loo maua i snow cones, o se sakete sa puupuu tele i luga, ma se ofu i luga sa telē le ua.

E tolu fesili na oo mai i lou mafaufau: Pe o lenei tamaitai o se agaga o loo tauivi, e le o se tasi o lo tatou faatuatuaga, sa taitai atu—pe sili atu foi, na aumai e se tasi—i lenei faigalotu i lalo o le taitaiga a le Alii i se taumafaiga e fesoasoani ia te ia ia maua le filemu ma le taitaiga o le talalelei o loo ia manaomiaina i lona olaga? I se isi manatu: Pe o ia o se tagata sa se ese teisi atonu mai nisi o faamoemoega ma tulaga faatonuina lea o loo uunaia e le Ekalesia mo ona tagata ae o lē, e faafetai ai i le lagi, o loo fesootai pea ma filifili e auai i lea gaoioiga a le Ekalesia i lena po? Po o se manatu lona tolu: Pe o le peresitene ea lenei o le Aualofa a le siteki? (Sa ou mautinoa lava e le o ia o le peresitene.)

O lau faataitaiga lona tolu lenei A o auai atu i le faapaiaga o le Malumalu o Kansas City Misuri i ni nai masina talu ai, sa talimalo ia Brother Isaac Freestone, o se alii leoleo ma o se faitaulaga sili lelei i le Siteki o Liberty Misuri, ia i ma’ua ma Sister Holland. I le matou talanoaga na ia faamatala mai ai e faapea i se tasi afiafi sa valaau mai ai o ia e suesue se faitioga mai se vaega e patino lava le lamatia o le aai. I le lotolotoi o musika leotetele ma le manogi o mariuana i le ea, sa ia maua ai se tamaitai ma ni alii o loo inupia ma palalauvale, sa leai ma se tasi o i latou na amanaiaina ia tamaiti laiti e toalima—i le vaitausaga pe a ma le lua e oo i le valu tausaga—o loo faapupuu faatasi i se potu se tasi, ma taumafai e momoe i luga o le fola palapala e leai se moega, leai se faamalū, leai ni aluga, leai ma se mea. Sa sue e Uso Freestone ia kapoti o le umukuka e vaai pe na te maua ai se apa se tasi po o se pusa o soo se meaai—ae leai ma se mea na maua. Sa ia fai mai na tele atu meaai a le taifau sa ouou i tuafale nai lo na tamaiti.

I totonu o le potu o le tina sa ia maua ai se faamalū e le ufiufia, na o le pau lena o le faamalū i totonu o le fale. Sa ia sue lava seia ona maua ni nai ieafu (pe afai e mafai ona outou faaigoa ai), ma ufiufi ai le faamalū, ma tuu uma tamaiti e toalima i luga o le moega ua teuina. Ona ia tootuli lea ma ona loimata, ma tuu atu se tatalo i le Tama Faalelagi mo lo latou puipuiga, ma faamanuia atu i ai le po.

A o ia tu ae ma savali atu i le faitotoa, sa oso ese se tasi o tamaiti mai le moega, pe a ma le ono tausaga, ma tamoe atu ia te ia, uu lona lima, ma augani atu, “E mafai ona e vaetamaina au faamolemole?” Sa atili ai ona maligi ona loimata, sa ia toe faamoe le tamaitiiti i le moega, ona ia maua atu lea o le tina onā lea (ua leva lena ona sosola ia alii sa i ai) ma fai atu ia te ia: “Ou te toefoi mai taeao, ma ia fesoasoani le lagi ia te oe pe a le vaaia ni suiga i le taimi ou te toe savali mai ai i lenei faitotoa. Ma o le a tele isi suiga e mulimuli mai ai. O la’u tala lena ia te oe.”12

O le a se mea e tutusa ai nei mea e tolu na tutupu? E le tele lava, sei vagana ai sa tupu ia i ma’ua ma Sister Holland i se taimi e lei mamao atu. Ma ua latou aumaia ai ni faataitaiga laiti lava, ae matua eseese, o le olaga moni lava o Papelonia—e tasi e patino ma e faavalevalea o se amio faalumaluma i se taaloga pasiketipolo, o le isi tasi e faaleaganuu ma sa faailoa ai ni luitau faaletagata lava ia faatasi ma i latou e ese le mea o ola ai nai lo i tatou, ma le faafitauli e tasi e telē ma matuia tele, e i ai ni faatinoga ma le talafaasolopito faaletulafono e matua faigata lava, lea e ono foliga e faigata ai i soo se tasi o i tatou taitoatasi ona foiaina.

I le tuuina atu o nei luitau e tolu, ou te lei faaaogaina ma le loto i ai ni tulaga o solitulafono faalefeusuaiga, fetauaiga faaletino, po o vaisu o ponokalafi, e ui o na mea e ono fesootai lelei ma nisi o outou nai lo faataitaiga ua ou faaaogaina. Ae ua lava lo outou atamamai e faaaoga ai e aunoa ma le tau ta’uina atu [o se ala e faaaoga ai].

Lesona 1: Aua Lava Ne’i “Tuua Lau Lotu i le Faitotoa”

Muamua, sei faauma atu le mea na tupu i le pasiketipolo. O le aso ina ua mavae lena taaloga, ina ua i ai nisi o tagata lautele na tali mai ma manaomia ai foi se faatoesega i le mea sa tupu, sa i ai se tasi o alii talavou na matua faapea mai: “Faalogo. O lea tatou te talanoa e uiga i le pasiketipolo i i, ae le o le Aoga Sa. A le mafai ona e tatalia le vevela, ia aua le toe taalo. E tele tupe matou te totogia e matamata ai i nei taaloga. E pule lava i matou i a matou mea e fai. E tuu a tatou lotu i le faitotoa.”

E tuu a tatou lotu i le faitotoa”? Lesona muamua mo le faatuina o Siona i le seneturi lona 21: E te le “tuua lau lotu i le faitotoa.” Leai lava.

Au uo talavou e, o lena ituaiga o soo e le mafai ona i ai—e le o se avea lena ma soo. E pei ona aoao mai e le perofeta o Alema ia tamaitai talavou o le Ekalesia e tautino atu i vaiaso uma i la latou autu a Tamaitai Talavou, e ao ona tatou “tutu o ni molimau a le Atua i taimi uma, ma i mea uma, ma i nofoaga uma atonu tou te i ai,”13e le na o nisi taimi, i ni nai nofoaga, pe seiloga faatoa tele ni ‘ai e sili ai le tatou au.

“Tuu le tou lotu i le faitotoa”! Sa matuai ou ita.

Lesona 2: Faaali Atu le Agaalofa, ae Ia Faamaoni i Poloaiga

Ae tatou talanoa i le mea lenei mo sina minute ona o loo i ai se lesona lona lua o loo agai mai. Lesona lona lua i le sailiga i le po nei mo Siona e faapea i lo’u le fiafia amiotonu (ia lea tatou te faapea ai i taimi uma e amiotonu). E ao ona ou mautinoa ia le oo foi ina ou faia tonu le mea lea sa ou tuuaia ai lenei alii talavou i lona faia—o le ita, uiga faavalevalea, lē to’a, faitio i ai, ma le manao e faaoolima ia te ia—manaia lava le uu o lona ua—ae ou te lei iloaina, Ua ou tuu lau lotu i le faitotoa!Leai, o se tasio loo i le olaga, o se tasi o loo i le seneturi lona 21, o se tasi o loo i ai i nei tulaga uma e ao lava ona ola i lana lotu, ona a leai na o le pau le mea tatou te maua o tagata faavalevalea uma o le a faia ni uiga le talafeagai.

E faigofie le ola amiotonu pe a toafilemu mea uma ma lelei le olaga ma sologa lelei mea uma. E oo mai le suega pe a i ai le tofotofoga po o le faaosoosogamoni pe a i ai mea mamafatu ma ua le lavā, ita ma le fefe, po o le tulaga e mafai ona oo mai ai le solitulafono moni. E mafai la ona tatou faamaoni? O le fesili lena auā “Isaraelu, Isaraelu, o loo valaau mai le Atua.” Ioe, o lena amiosao o le mamalu lea o le “Tama e, ia e faamagalo atu ia te i latou; aua ua latou le iloa le mea ua latou faia”14—o le sa’o pe a faamagaloina ma le malamalama ma le agaalofa atu i e faasatauroina oe o le meamulimulilava lea e manao se tagata e le atoatoa pei o le Faaola o le lalolagi e fai. Ae e ao ona tatou taumafai; e ao ona tatou mananao ina ia malolosi. Po o le a lava le tulaga po o se le fiafia po o le faafitauli, e leaise soo o Keriso e mafai ona “tuu lana lotu i le faitotoa.”

Ona taitai mai ai lea o au i le tamaitai sa i ai lona lauulu felanulanuai ma le tele o tautaliga. Po o le a lava le auala e tali atu ai se tasi i lena tamaitai talavou, o le tulafono e faavavau e ao ona atagia mai ai o tatou talitonuga faalelotu ma a tatou tautinoga i le talalelei. O lea, o le auala tatou te tali atu ai i soo se tulaga lava e ao ona faia ai ia lelei ni mea, ae le o le leaga atili ai. E le mafai ona tatou galulue pe tali atu i se ala e tausalaina ai i tatou i se solitulafono sili atu nai lo ia i lea tulaga. E le faapea la o le a leai ni o tatou manatu, ma leai ni o tatou tulaga faatonuina, lea i nisi taimi tatou te lafoaia atoa ai le poloaiga faalelagi “Ia e” ma le “Aua nei e” i le olaga. Ae e le faapea foi e ao ona tatou ola i na tulaga faatonuina ma puipuia na “ia e” ma “aua nei e” i se ala amiotonu, i le tomai sili tatou te mafaia, i le ala na soifua ai le Faaola ma puipuia ai na mea. Ma sa Ia faia i taimi uma mea sa tatau ona faia e faaleleia ai se tulaga—mai le aoao atu o le upumoni, i le faamagaloina o e agasala, le faamamaina o le malumalu (mai tagata faatau). E le o se meaalofa e laitiiti le iloaina o le ala e faia ai na mea i le ala sao!

O lea, faatasi ai ma lo tatou iloaina o le tulaga o lavalava ma le teuina o le lauao e le masani ai, tatou te amata ai, i le mea e aupito sili ona taua, o le manatuaina o ia o se afafine o le Atua ma e i ai sona taua e faavavau. Tatou te amata i le manatuaina o ia foi o se afafine o se tagata iinei i le lalolagi ma e mafai i soo se tulaga lava, ona avea o ia ma o’u afafine. Tatou te amata i le faafetai ona sa i ai o ia i se gaoioiga a le Ekalesia, e lei aloese mai se tasi. I se aotelega, tatou te taumafai i le mea sili tatou te mafaia i lenei tulaga i se manao e fesoasoani ia te ia e avea o iama tamaitai sili. Tau lava o lo tatou tatalo leleoa pea: O le a le mea sao e fai i i? O le a le mea sao e ta’u atu? O le a se mea i le faaiuga o le a faaleleia ai lenei tulaga atoa ma ia? O le fesiligia o nei fesili ma taumafai moni e faia mea o le a faia e le Faaola o le mea lea ou te manatu o le uiga lea o Lana fetalaiga, “Aua le soona faamasino, a ia faamasino i le faamasinoga amiotonu.”15

I le ta’ua o lena mea, ou te faamanatu atu ai ia i tatou uma a o tatou aapa atu ma fesoasoani e toe faafoi mai se mamoe ua se, o loo i ai foi so tatou tiutetauave sili e fai i le 99 e le o sē—ma i manaoga ma le finagalo o le leoleo mamoe. O loo i ai se lafu mamoe, ma e tatau ona tatou i ai uma i totonu, e tusa foi ma le saogalemu ma faamanuiaga e oo mai ia i tatou i le i ai iina. Ou uso e ma tuafafine talavou, e le mafai lava ona “fetuunaia” e lenei Ekalesia ana aoaoga faavae ina ia fetaui ma manaoga o tagata pe taliaina ai i tulaga faaupufai po o se isi lava mafuaaga. Ua na o le saogalemu lava o upumoni faaalia tatou te maua ai soo se malosi e mafai ai ona sii se isi i luga atonu ua lagonaina le popole pe ua tuulafoaiina. O lo tatou agaalofa ma lo tatou alofa—o uiga faavae ma manaomia ia o la tatou Faa-Kerisiano—e le tatau lava ona faaliliuina e fetuutuunai ai ia poloaiga. E pei ona saunoa mai ia George MacDonald ofoofogia i se tasi taimi, e uiga i ia tulaga “e le o noatia i tatou e tautatala atu i mea uma tatou te [talitonu] i ai, ae ua noatia i tatou ina ia tatou le foliga [i] mea tatou te le [talitonu] i ai.”16

Fai Ni Faamasinoga Amiotonu

I lea tulaga—o lenei valaau e mo le agaalofa ma le faamaoni i poloaiga—o nisi taimi e i ai se avanoa mo le le femalamalamaai aemaise lava i va o tagata talavou o e atonu ua manatu e le tatau ona tatou faamasinoina soo se mea, ma e le mafai ona tatou faia se iloiloga o le taua o soo se ituaiga. E ao ona tatou fesoasoaniai i le tasi ma le isi i lena vaega ona o loo faamanino mai e le Faaola e faapea i nisi o tulaga e ao ona tatou faamasino atu, ua ia i tatou le matafaioi e faamasino ai—e pei ona Ia fetalai, “Aua tou te avatu le mea paia i uli, aua foi tou te lafo a outou penina i luma o puaa.”17 E foliga mai lena mea o se faamasinoga ia te au. O le isi filifiliga o le lolo atu loa i tulaga faatonuina fetuutuunai o le amiomama ua olopalaina e lenei lalolagi i ona po nei, lea e tuleia malosi ma fautua mai e faapea i le faaiuga, e leai ma se mea e moni e faavavau pe paia faapitoa, ma, o lea, e leai se faafitauli patino o toe afaina. Ma e le moni lava lena mea.

I lenei faagasologa o le iloiloga, e le o valaauina i tatou iata’usalaina isi, ae ua valaauina i tatou ia faia ni faaiuga i aso uma lea e atagia mai ai le faamasinoga—tatou te faamoemoe i faamasinoga lelei. Sa i ai se taimi na saunoa ai Elder Dallin H. Oaks i nei ituaiga o faaiuga o ni “faamasinoga le tumau,” lea e tele ina tatou faia mo lo tatou lava saogalemu po o le saogalemu o isi, e ese mai le mea na ia ta’ua o le “faamasinoga mulimuli,” lea e na o le Atua e mafai ona faia, o lē e silafiaina mea moni uma.18 (Manatua, i le mau e pei ona ta’ua muamua, lea na fetalai ai le Faaola e uiga i nei faamasinoga ina ia avea ma ni “faamasinoga amiotonu,” ae le o ni faamasinoga faafiaamiotonu, lea e matua ese lava.)

Mo se faataitaiga, e tatau i matua ona faatinoina faamasinoga lelei e tusa ma le saogalemu ma le manuia o a latou fanau i aso uma. E leai ma se tasi e tuuaia se matua e faapea mai e tatau i fanau ona ‘ai a latou fualaau aina pe faasa se tamaitiiti ona tamoe i luga o se auala tele e pisi i taavale. Aisea la e tatau ai ona tuuaia se matua e popole, i se tausaga matua teisi ae, po o le a le taimi e o mai ai na fanau i le fale i le po, po o a tulaga faatonuina o amioga mama a a latou uo, pe o a tausaga latou te tafafao faamasani ai, pe latou te oo i tulaga o fualaau faasaina po o ponokalafi foi pe faia solitulafono o feusuaiga? Leai, o loo tatou faia ni faaiuga ma tutu atu ma faamautuina o tatou tulaga faatauaina—i se aotelega, o le faia o “faamasinoga le tumau”—i taimi uma, pe tatau foi ona tatou faia.

O Nisi Faafitauli ma Tulafono E I Ai Ni Taunuuga e Faavavau

Pe a tatou fetaiai ma na tulaga e aafia ai faafitauli faigata faaagafesootai i se malo faatemokalasi, e mafai ona matua luitauina lava, ma i nisi tagata, o le a le mautonu. E ono fesili tagata talavou e uiga i lenei tulaga ua faaaoga po o lena aiaiga faavae sa faia e le Ekalesia e faapea: “Ia, tatou te le talitonu e tatau ona tatou ola pe amio i se ala patino, ae aisea tatou te uunaia ai isi tagata e fai lea mea e tasi? Pe le o ia te i latou ea le faitalia e filifili ai? Pe ua tatou faafiaamiotonu ma faamasino atu ea, ma fai faamalosi isi e talia o tatou talitonuga, ma poloaiina ia latou galulue i se ala patino?” I na tulaga o le a e faamalamalama atu ai ma le faaeteete pe aisea e puipuia ai nisi mataupu faavae ae teenaina nisi agasala, i soo se mea lava o loo maua ai ona o faafitauli ma tulafono o loo aafia e le na o ni taunuuga faaagafesootai pe faaupufai ae e faavavau foi lo latou taunuuga. Ma e ui tatou te le o mananao e faatiga ia i latou e ese foi o latou talitonuga mai ia i tatou, ae e ao foi ona sili atu lo tatou naunau ia aua nei faatiga i le Atua, e pei ona fetalai mai i tusitusiga paia, ia “le faatausuai ai ia te ia o lē o lo outou faitulafono”19—ma o lea ou te tautala atu i i e uiga i tulafono ogaoga o le amio mama.

Ae ia faamautu atu se manatu, sei ou faaaogaina le faataitaiga o se tulafono maualalo ifo. E itiiti lava e faapei o faapea mai se tagata talavou, “O lea la ua mafai ona ou avetaavale, ou te iloa e tatau ona ou tu i se moli mumu, ae pe ao ona tatou faamasino atu moni lava ma taumafai ia tutu uma tagata i moli mumu? Pe ao ea ona faia e tagata uma ia mea o loo tatou faia? Pe le o i ai ea i isi lo latou lava faitalia?” Pe tatau ona latou amio e pei o tatou?” E ao la ona e faamalamalama atu pe aisea, ioe, tatou te faamoemoe o le a tutu uma i se moli mumu. Ma e ao ona e faia lea mea e aunoa ma le faitioina o i latou e solia po o ē e ese lo latou talitonuga nai lo tatou talitonuga ona, ioe, e i ai la latou faitalia e filifili ai le mea tonu.

Au uo talavou e, o loo i ai se eseesega tele o talitonuga i lenei lalolagi, atoa ai ma le filifiliga saoloto mo tagata uma, ae e leai ma se tasi e agavaa e fai se mea e pei e le o fetalai mai le Atua i nei mataupu, pe foliga mai foi na o le pau le taimi e taua ai poloaiga pe afai ua malilie i ai tagata lautele. I le seneturi lona 21 e le mafai ona tatou toe sosola ese. O le a tatou finau mo ni tulafono ma tulaga ma siosiomaga e faatagaina ai le saolotoga e faatino ai tapuaiga ma le faatagaga a lo tatou malo. O le tasi lena o ala e mafai ai ona tatou onosaia le i ai i Papelonia ae le o ni ō o Papelonia.

Ou te iloa e leai se isi tomai e taua atu ma se amiosao e sili atu mo i tatou e faailoa atu i se lalolagi lea e le mafai ona tatou sosola ese ai nai lo le savavali ma le faaeteete i lena ala—tutu ai i se tulaga mama e tusa ai ma mea ua folafola mai e le Atua atoa ai ma tulafono na Ia tuu maia, ae ia faia ma le agaalofa, ma le malamalama ma le alofa mama sili. O se mea faigata lenei ona fai—ina ia iloatino atoatoa le va o le agasala ma le tagata agasala. Ou te iloa ni nai mea e iloatino e faigata ona faia, pe faigata atu foi ona tautalagia, ae e tatau ona tatou taumafai ma le alofa e fai moni lava. Talitonu mai, uso e ma tuafafine, i le lalolagi lea tatou te feoai ai, o le a tele lava o tatou avanoa e atiae ai lea malosi, faaali ai le lototoa, ma faailoa ai lea agaalofa—ma faia uma i le taimi e tasi. Ma ou te le o talanoa atu nei i tifiga matautia o outou laulu ma tautaliga i o outou isu.

Lesona 3: Faaaoga Tulaga Faatauaina o le Talalelei ia Manuia ai Alalafaga ma Atunuu

Ma le mea mulimuli, o le tala faigata mai le Aai o Kansas. E le toatele i tatou o le a avea ma ni leoleo po o ni sui o auaunaga faaagafesootai po o ni faamasino e se’ei i se nofoa faamasino, ae o i tatou uma lava e tatau ona popole mo le manuia o isi ma le saogalemu o amioga mama o o tatou nuu toatele. Sa fofoga atu e Elder Quentin L. Cook o le Korama a Aposetolo e Toasefululua se lauga atoa o le konafesi aoao i lenei mataupu i le lua tausaga talu ai. I le talanoaina o le manaomia mo i tatou ia uunaia malo i tala atu o puipui o o tatou lava fale sa ia faapea mai ai:

“E le gata i le puipuia o o tatou lava aiga, ae e tatau foi ona avea i tatou ma puna o le malamalama e puipuia ai o tatou nuu. Na fetalai mai le Faaola, ‘Ia faapea ona pupula atu lo outou malamalama i luma o tagata, ina ia latou iloa la outou amiolelei, latou te vivii atu ai i lo outou Tama o i le Lagi.’ …

“I lo tatou lalolagi ua matua faateleina le amioletonu, ua tatau ai lava i tulaga faatauaina e faavae i le talitonuga faalelotu ona avea o se vaega o le talanoaga faalauaitele. …

“O le faatuatuaga faalelotu o se punavai o le malamalama, iloa, ma le poto ma e manuia ai le lalolagi i se ala maoae.”20

Afai tatou te le avatua faamanuiaga o le talalelei i o tatou nuu ma o tatou atunuu, o le mea moni faigofie lava, o le a le lava o tatou alii leoleo—o le a le lava lava ni Isaac Freestones—e faamalosia le amio mama e tusa lava pe fai faamalosi. Ma e le o lena. O na tamaiti i lena fale sa aunoa ma se meaai po o ni lavalava, o atalii ma afafine o le Atua. O lena tina, ua sili ona tuuaia ona e matua o ia ma e tatau ona nafa o ia ma tamaiti, o se afafine foi o le Atua. O ia tulaga e mafai ona manaomia ai le alofa tele i ala masani, e oo lava i ala faaletulafono, ae e tatau ona tatou taumafai e fesoasoani atu i le taimi ma le mea e mafai ai, ona tatou te le tuua la tatou lotu i le faitotoa, e tusa lava pe tatou te manatu i le le aoga ma le le faia o tiute o isi.

O le a tatou le foiaina ia faafitauli patino uma pe faaagafesootai i le lalolagi iinei i le po nei. A tatou tuua i lenei afiafi o le a i ai pea le mativa, tuulafoaiina ma le solitulafono, le le faigaluega ma le faasaua, fetauaiga ma le lototiga i o tatou tuaoi ma aai ma malo. Leai, e le mafai ona tatou faia mea uma, ae e pei ona fai mai ai se tasi faaupuga anamua, e mafai ona tatou faia se mea. Ma i le tali atu ai i le valaau a le Atua, o le fanauga a Isaraelu o i latou ia e faia—e le o le sosola ese mai la i Papelonia i le taimi nei ae ia osofaia. Ia aunoa ma le faatamaitiiti pe faatalale i ai, e mafai ona tatou ola sili ma le le toilalo i la tatou tapuaiga lea tatou te maua ai ituaiga uma o avanoa e fesoasoani ai i aiga, faamanuia ai tuaoi, ma puipuia ai isi, e aofia ai le tupulaga faiae.

Ola i Lou Olaga ia Atagia Mai ai Lou Alofa ia Keriso

Ou te lei ta’ua lava le upu faifeautalai i lenei tusiga ona o le popole nei outou mafaufau vave i le ofutino paepae ma le pine. Aua tou te taofia au mai lenei mea. Tumau pea i le ata lautele—le manaomia naua—e faasoa atu le talalelei i taimi uma, pe o oe o se faifeautalai faamisiona pe leai. Ua valaauina le Au Paia o Aso e Gata Ai e avea ma fefete i le falaoa, le masima e le magalo lava, le malamalama ua tuu i luga o le mauga e le nanaina lava i lalo o le mea e fua ai saito. Ma le tou vaitausaga—18 i le 30 mo le tele o vaega—o se taimi i le olaga o se tagata lea e tele ai lava ina taliaina e a outou uo le talalelei pe a faailoa atu ia i latou. Matou te iloaina lena mea. O ni suesuega sa faia e le Ekalesia na ta’u maia ia i matou lena mea.

Ia amata loa ona faailoa atu! Afai e sao mea tatou te faia ma sao mea tatou te tautatala ai ma aapa atu ma le agalelei i a tatou upu ma a tatou galuega, ma pe a faapuupuuina e le Faaola lana galuega i le amiotonu, ma fetalai mai ua uma le taimi i lenei tisipenisione mulimuli ma le maoae ona afio mai ai lea i Lona mamalu, o le a Ia maua i tatou—o oe ma au ma i tatou uma—o loo faia le mea sili tatou te mafaia, o loo taumafai e ola i le talalelei, taumafai e faaleleia o tatou olaga ma la tatou Ekalesia ma o tatou malo i le ala sili tatou te mafaia. Pe a afio mai o Ia, ou te manao lava ina ia maua mai au o loo ola i le talalelei. Ou te manao ina ia faateia au a o ou i ai tonu i le galuega o le faasalalauina atu o le faatuatua ma le faia o se mea lelei. Ou te fia manao e fetalai mai le Faaola ia te au: “Jeffrey”—ona Na te silafia uma o tatou igoa—“Ou te le iloaina oe i lou tofiga ae o lou olaga, le ala o loo e taumafai e ola ai atoa ai ma tulaga faatonuina o loo e taumafai e puipuia. O loo ou vaaia le amiosao i lou loto. Ou te iloa o loo e taumafai e faaleleia ni mea e ala i le muamua ona faaleleia o oe lava ia, ona folafola atu ai lea o la’u upu ma puipuia la’u talalelei i isi i le ala aupito sili ona agaalofa e te mafaia.”

“Ou te iloa e le i manuia au taumafaiga i taimi uma,” o le a Ia fetalai manino mai ai, “i au lava agasala po o tulaga o isi, ae ou te talitonu sa e taumafai ma le faamaoni. Ou te talitonu i lou loto e te alofa faamaoni ia te au.”

Ou te manao i se mea faapena ina ia tupu i se aso e sili atu nai lo se isi lava mea ou te manao i ai i lenei olaga faaletino. Ma ou te manao i ai mo oe foi. Ou te manao i ai mo i tatou uma lava. Isaraelu, Isaraelu, o loo valaau mai le Atua—o loo valaau mai ia i tatou ina ia ola patino i le talalelei a Iesu Keriso i ni ala faatauvaa faapea ai foi ala tetele, ona aapa atu ai lea ia i latou atonu latou te le foliga pe laei pe amio foi e faapei o i tatou, ona e alu atu ai lea (i nofoaga e te mafaia) i tala atu e auauna atu ai i le nuu aupito toatele e mafai ona e uunaia.

Ina ia fesoasoani atu ia te outou e fai lena mea ou te tuu atu faatasi ai ma la’u molimau, se faamanuiaga faaaposetolo i luga o outou taitoatasi i lenei po. Ou te faamanuia ia te outou, i le mana o le perisitua ma le poloaiga ua ou mauaina, ia iloa ai e alofa le Atua ia te outou, Na te manaomia outou i lenei tisipenisione mulimuli ma le silisili i le taimi ua televavave ai mea uma ma faateleina ai mea ua faamoemoeina. Ou te faamanuia atu ia te outou i le pule faaaposetolo, ina ia taliina a outou tatalo e faia ma le amiotonu, ina ia aveesea lo outou fefe faaletagata lava ia, ina ia malolosi o outou tua ma o outou tauau ma o outou loto mo avega ua tuu ai i luga. Ou te faamanuia ia te outou a o outou taumafai ina ia faamama o outou loto, ofoina atu outou lava e fai ma ni tufugaaao i aao o le Atua mo le faatuina o Siona i nei aso e gata ai i mea uma tou te tutu ai. Ou te faamanuia ia te outou ina ia avea ma ni uo faamaoni i le tasi ma le isi atoa ai ma i latou e le o i ai i la outou li’o ia e tatau ona tatou aapa atu i ai. Ma le mea sili o na mea uma, ou te faamanuia ia te outou ina ia avea ma ni uo a le Faaola o le lalolagi, ina ia iloa patino o Ia, ma maua le talitonuga i Lana mafutaga.

Ou te alofa i le Alii o Iesu Keriso, le ana le auauna o loo ou taumafai e avea ai. Ma ou te alofa i lo tatou Tama Faalelagi, na matua popole ma foai mai ai o Ia ia i tatou. Ou te iloaina lena mea, e tusa ma lena meaalofa, o loo valaau mai le Atua ia Isaraelu i nei aso e gata ai ma ua Ia faamoemoe mai ia i tatou e tali atu i lena valaau ma avea atili e faapei o Keriso, ina ia paia atili nai lo le paia o tatou i ai i le taimi nei i lo tatou naunautaiga e ola i le talalelei ma faatu Siona. Ou te iloa foi o le a Ia aumaia ia i tatou le malosi ma le paia e avea ai ma soo moni pe afai tatou te ole atu ai. Ou te molimau atu i le paia o lenei galuega, i le alofa ma le mamalu tele o le Atua Silisili Ese, ma le Togiola e le gata a le Alii o Iesu Keriso e oo lava i sē aupito itiiti o i tatou uma. Ou te faamanuia ia te outou i lenei faamoemoe mo le fiafia ma le paia, i le po nei ma a taeao atoa ma le faavavau, i le suafa paia o Iesu Keriso, amene.

Faamatalaga

 1. “Outou Faifeau o Isaraelu,” Viiga, nu.  198.

 2. “Isaraelu, Ua Valaau Mai le Atua,” Viiga, nu. 6.

 3. Tagai i le Aperaamo 2:3.

 4. Tagai i le Esoto 1:7–14.

 5. “Isaraelu, Ua Valaau Mai le Atua,” Viiga, nu. 6.

 6. Tagai i le 1 Nifae 2:2.

 7. Tagai i le 1 Nifae 18:22–24.

 8. Tagai i le Eteru 6:5–13.

 9. Tagai i le Perry Miller, Errand into the Wilderness (1984), 2–3.

 10. “O Mai, Outou o le Au Paia,” Viiga, nu. 17.

 11. Brigham Young, sii mai i le James S. Brown, Life of a Pioneer (1971), 121.

 12. Isaac Freestone, aafiaga na faasoa mai e le tusitala ia 5 Me, 2012.

 13. Mosaea 18:9.

 14. Luka 23:34.

 15. Ioane 7:24.

 16. George MacDonald, The Unspoken Sermons (2011), 264.

 17. Mataio 7:6.

 18. Tagai i le Dallin H. Oaks, “‘Judge Not’ and Judging,” Ensign, Aok. 1999, 6–13.

 19. Mataupu Faavae ma Feagaiga 64:13.

 20. Quentin L. Cook, “Let There Be Light!” Ensign ma le Liahona, Nov. 2010, 28–29.